תוצאות בדיקות איכות המים - מי אביבים : מי אביבים תוצאות בדיקות איכות המים - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

תוצאות בדיקות איכות המים

מי אביבים מבצעת בדיקות שוטפות לתקינות הצנרת העירונית ולאיכות המים המסופקת לבתים עד לשעון המים הראשי. על פי תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתייה ומתקני מי שתייה) 2013, לרשות כל צרכן עומדת הזכות להזמין בדיקה תקינות צנרת פרטית, בתשלום. את הבדיקה ניתן לבקש אחת לשנה.

באפשרותך לקבל תמונת מצב על איכות מי השתיה ברחבי העיר להצגת הממצאים יש לבחור בנקודת הדיגום ובסוג הבדיקה

תאריך דיגום
גורם נבדק
רמה מרבית מותרת
תוצאות הבדיקה
יחידות
עמידה בתקן
The Butterfly Button