דלג לתוכן הראשידלג לפוטר

תוצאות בדיקות איכות המים

באפשרותך לקבל תמונת מצב על איכות מי השתיה ברחבי העיר להצגת הממצאים יש לבחור בנקודת הדיגום ובסוג הבדיקה

תאריך דיגום
גורם נבדק
רמה מרבית מותרת
תוצאות הבדיקה
יחידות
עמידה בתקן