קשיות המים - מי אביבים : מי אביבים קשיות המים - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

קשיות המים

קשיות המים הינה ערך הנמדד בנוכחות של שני מינרלים עיקריים, קלציום -סידן (בקיצור (Ca ומגנזיום (בקיצור  Mg).

מים שריכוז יוני הסידן והמגנזיום בהם גבוה מוגדרים כמים קשים. ככל שריכוזם גדל, כך המים נחשבים “קשים” יותר ולהפך, כשריכוזם נמוך הם מוגדרים כמים רכים

מקור המים הקשים הינו מקידוחים השואבים מים מהאקוויפרים העשירים בסלעי סידן ודולומיט. בשל המסת המינרלים שבסלעים מתקבלים מים בעלי ריכוז סידן ומגנזיום גבוה.

הסיבה לשימוש במונח “מים קשים” היא שיוני סידן ומגנזיום הם הגורם להיווצרות האבנית אותה אנו רואים בגופי חימום מים  ובמערכות בהן זורמים מים חמים.

בשנים האחרונות בשל שינוי מקורות המים בארץ וההתבססות על מים מותפלים רמת קשיות המים נמוכה יותר, זאת מאחר ובתהליך ההתפלה מוציאים מלחים או מינרלים המומסים במים, לרבות סידן ומגנזיום ואחר כך מחזירים למים רק סידן.

חשוב לדעת כי מגנזיום וסידן הם מינרלים החשובים לבריאותנו, מסייעים לחיזוק העצמות ותורמים לתהליכים ביולוגיים רבים המתרחשים בגופנו.

בנוסף, ארגון הבריאות העולמי קבע כי אין ראיות המצביעות על כך ששתיית מים קשים פוגעת בבריאות האדם.

במדינת ישראל מודדים את ערך קשיות המים ביחידות של מיליגרם לליטר כקלציום קרבונט, ובקיצור מג”ל CaCO3  או חלקיקים למיליון (ppm= part per million) בשל נוכחותם הגבוהה של יוני הקלציום מזו של יוני המגנזיום.

למי שתייה ארבע רמות קשיות המוגדרות בריכוז של מג”ל CaCO3

מים רכים                              0-60 מג”ל
מים בעלי קשיות בינונית          60-120 מג”ל
מים קשים                             120-180 מג”ל
מים קשים מאוד                     מעל 180 מג”ל
 

יצוין כי במדינת ישראל לא קיים תקן לקשיות המים המסופקים לעיר כתמהיל ממקורות שונים על ידי חברת “מקורות”.

ככלל, המים בתל אביב יפו הם מעל ppm  150 ולכן מוגדרים כמים קשים עד קשים מאוד.

ברחבי העולם, ההגדרה מהם מים קשים או רכים, שונה ממדינה למדינה וגם שיטת המדידה של קשיות המים שונה בין המדינות.

להלן טבלה המסכמת היחידות המקובלות למדידת קשיות המים ואופן המרת היחידות.

לדוגמא 1 מילימול לליטר = 100.1 מג”ל CaCO3

1 OfH 1 oe, oClark 1 gpg 1 dGH, odH 1 ppm, mg/L 1 mmol/L
0.099 0.142 0.171 0.178 0.0099 1 mmol/L
10 14.25 17.12 17.85 1 100.1 ppm, mg/L
0.56 0.798 0.959 1 0.056 5.608 dGH, odH
0.584 0.832 1 1.043 0.058 5.847 gpg
0.701 1 1.201 1.252 0.071 7.022 oe, oClark
1 1.425 1.712 1.785 0.1 10.01 OfH

mmol/l (millimol per litre) 

ppm (Parts Per Million) 

mg/L  (miligram per litre) 

dGH (Degrees of General Hardness)

°dH (German degree of hardness)

 Gpg (Grains Per Gallon)

 °e (English degree of hardness)

°fH (French degree of hardness)

°Clark – An obsolete scale used to evaluate water “hardness” based on the quantity (grains) of calcium carbonate dissolved in an imperial gallon (4.546 litre) of water

The Butterfly Button