דוחות תקופתיים - מי אביבים : מי אביבים דוחות תקופתיים - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

דוחות תקופתיים

איכות המים, אופי הדגימה ותדירות הבדיקות מעוגנים בתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית ומתקני מי השתייה) התשע”ג-2013 שנכנסו לתוקפן החל מספטמבר 2013 ומגדירות את איכות המים עפ”י מדדים מיקרוביולוגיים, כימיים ופיזיקליים.

מי אביבים מחויבת להעניק את השירות הטוב ביותר בכדי להבטיח, שהמים המסופקים לעיר יהיו איכותיים וראויים לשתייה.

The Butterfly Button