דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

בדיקות איכות המים

מי אביבים מבצעת בדיקות שוטפות לתקינות הצנרת העירונית ולאיכות המים המסופקת לבתים עד לשעון המים הראשי. על פי תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתייה ומתקני מי שתייה) 2013, לרשות כל צרכן עומדת הזכות להזמין בדיקה תקינות צנרת פרטית, בתשלום. את הבדיקה ניתן לבקש אחת לשנה.