פניות ציבור

עדכון מספר נפשות

מספר נפשות מוכר הינו מספר הנפשות המתגוררות (למטרת מגורים) ביחידת דיור של הלקוח, עפ"י הצהרה בכתב שהעביר ל"מי אביבים" באמצעות טופס עדכון פרטי צרכן מים ובצירוף העתק ספח תעודת הזהות עליו מצוינת כתובת מגורים מעודכנת ושמות הנפשות המתגוררות בבית.

 

כל לקוח ביחידת מגורים זכאי לכמות של 7 מ"ק לחודשיים (61 יום) בתעריף נמוך, בעד כל נפש שמתגוררת בבית, ובלבד שדווח על כך ל"מי אביבים". אם לא דווח - ברירת המחדל תהיה 2 נפשות.

 

הקצבת המים תחושב החל מיום עדכון מספר הנפשות בפועל ואילך. צרכן אשר לא ישלח הצהרה או שישלח הצהרה על מספר נפשות קטן מ- 2, תחושב צריכת המים ליחידת הדיור שלו לפי 2 נפשות מוכרות בלבד.

 

אם הוגשה בעבר הצהרה על מספר הנפשות, אין צורך בהגשה חוזרת של ההצהרה, אלא אם השתנה מספר הנפשות המתגוררות בקביעות ביחידת הדיור.

 

אם יחול בעתיד שינוי במספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור, או בעת מעבר לדירה חדשה, יש למלא מחדש את טופס עדכון מספר נפשות, לרבות צירוף כל המסמכים הנדרשים.

 

שאלות ותשובות: עדכון מספר נפשות

  

מה הם המסמכים אותם עליי להגיש לצורך עדכון נפשות?

 מההם המסמכים אותם עליי להגיש אם כתובת המגורים בתעודת זהות שלי מעודכנת לנכס אחר בעיר?

  • צילום ספח ת.ז הכולל את כתובת המגורים.
  • תצהיר עו"ד המאמת את כתובת המגורים החדשה שאינה מופיעה בת.ז. עבור כל המתגוררים בנכס העונים על הסיבה לתצהיר.
  • בתצהיר יירשמו כל מס' ת"ז של הדיירים המתגוררים בנכס. על התצהיר להיות חתום בחותמת ובחתימת עו"ד.
  • צילום חוזה שכירות (עמוד ראשון ועמוד אחרון).

מה הם המסמכים אותם עליי להגיש אם כתובת המגורים בתעודת זהות שלי מעודכנת לנכס בעיר אחרת?

  • צילום ספח ת.ז הכולל את כתובת המגורים.
  • אישור מספק המים של מקום המגורים עפ"י ת.ז על פיו הלקוח אינו צרכן מים בעיר זו.
  • חוזה שכירות (עמוד ראשון ואחרון).

 

נולד לנו תינוק, האם עליי לעדכן אתכם על כך?

 

על מנת ליהנות מהתעריף המוזל, יש לעדכן את מי אביבים במספר הנפשות המתגוררות בבית. יש להקדים ולעדכן בגין השינוי. עם עדכון מספר הנפשות בנכס ניתן יהיה לזכות בהטבה עד 6 תקופות חיוב באופן רטרואקטיבי.

 

עברתי דירה, האם לעדכן לגבי מספר הנפשות גם אם לא חל שינוי?

 

כן. בעת עזיבת הדייר הקודם אופסו מספר הנפשות הרשומות בנכס הנוכחי, ולכן יש לדווח על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור על מנת לקבל את ההטבה של  7 מ"ק מים לנפש (בתעריף המים הנמוך).

כמו כן, באפשרותך לעדכן את קריאת המעמד בעת חילופי המחזיקים בנכס באמצעות הטופס המתאים. 

 

אם איני רשום כ"מחזיק" ביחידת הדיור, האם אוכל להצהיר על מספר הנפשות?


מי שמתגורר דרך קבע ביחידת הדיור רשאי להצהיר על מספר הנפשות. הצהרה יכולה להתקבל ממתגורר ביחידת הדיור גם אם אינו רשום כמחזיק ובתנאי שעומד בשאר הקריטריונים להצהרת נפשות.

 

גרושתי ואני גרים בנכסים נפרדים והילדים שלנו נמצאים מחצית מהזמן אצלי ומחצית מהזמן אצלה, כיצד תתחלק ההטבה בגין עדכון הנפשות בנינו?

 

במידה ותרצו תוכלו לעדכן את הילדים בשני הנכסים ע"י אישור משמורת משותפת. בצורה זו ניתן יהיה לקבל בכל נכס תעריף מוזל בגין מחצית ממספר הנפשות 

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
Loading nanoRep customer support software