פניות ציבור

רכש והתקשרויות

מחלקת רכש והתקשרויות אחראית על יצירת ההתקשרויות, הכנת ופרסום המכרזים וקבלת ההצעות מחיר בחברה, המחלקה מספקת שירותים לכל המחלקות בחברה.

 

להלן פירוט תחומי הפעילות של המחלקה: 

  • ריכוז החלטות ועדת המכרזים - פעילות המחלקה בתחום המכרזים, ההליכים והתקשרויות הינה בכפוף להחלטות והנחיות ועדת המכרזים של החברה בהתאם לנהלי החברה בתחום הרכש וההתקשרויות ותקנות המכרזים.
     
  • הכנת מכרזים והליכים לפנייה תחרותית לקבלת הצעות לצורך יצירת התקשרויות ורכישות פרטניות עבור כל המחלקות המקצועיות בחברה - החל משלב קבלת בקשה להתקשרות/רכישה, הכנת המכרז או הליך הפניה התחרותי לקבלת הצעות כולל הכנת ההסכם והזמנת העבודה, בדיקת ההצעות בהתאם לאמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה בכל מכרז/הליך באמצעות עובדי המחלקה בשיתוף מנהלי המחלקות המקצועיות בחברה.
  • בקרה על תהליכי הרכש וההתקשרויות בחברה - ליווי של המחלקות המקצועית בניהול ההתקשרויות ובקרה על ההסכם עם הספק/קבלן הנבחר. 

 

 

 

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד