פניות ציבור

מדי מים

 הזמנת מד מים

על מנת שניתן יהיה לחשב צריכת מים מדויקת נדרשת התקנת מד מים משויך (דירתי). ביחידות ללא מד מים משויך מינימום החיוב החודשי נקבע לפי הערכת צריכה של 15 מ"ק לחודש (30 מ"ק לתקופה).

תהליך הזמנת והתקנת מד מים כולל מספר שלבים:

- הגשת בקשה להתקנת מד מים, החתומה ע"י מזמין מד המים המחזיק בנכס.  (ראה דף הסבר).

- קבלת ייעוץ להפרדת צנרת ע"י נציג "מי אביבים" בנוכחות בעל מקצוע פרטי (שרברב)

- ביצוע הפרדת צנרת באמצעות בעל מקצוע פרטי (שרברב).

- ביקורת של נציג מי אביבים לבחינת אופן הפרדת הצנרת.

- התקנת מד המים.

 

* התקנת מד מים כרוכה בתשלום אגרה. 
 

העברת מד מים

 

לעיתים מבקש לקוח להעביר את מד המים המרכזי או המשויך ממקומו, בשל שיפוצים או שינוי ביעוד הנכס. השינוי ברשת הפרטית ייעשה בידי שרברב פרטי ואילו השינוי ברשת העירונית ייעשה על ידי חברת "מי אביבים", על חשבון הלקוח.

 

החלפת מד מים
כחלק מביצוע עבודות אחזקה שוטפות ושמירה על תקינות מדי המים, מוחלפים מדי המים בעיר.

תהליך החלפת מד מים:

  • לקראת ההחלפה, שולחת חברת "מי אביבים" ללקוח הודעה בנושא החלפה תקופתית של מד המים, ובה בקשה לבדוק את תקינות מערכת המדידה (צנרת, ברזים, הארקה), ולתקנה לפי הצורך.
  • במקרים בהם בעת החלפת מד המים מתגלה הצורך להחליף קטע צינור, ברז או להתקין כבל הארקה, מחויב חשבון הלקוח בהתאם.

 

שאלות ותשובות: הזמנת/ העברת מד מים


בדירה בה אני מתגורר אין מד מים משויך שמחובר אליה. כיצד אם כן מתבצע חישוב הצריכה?

ביחידות ללא מד מים משויך מינימום החיוב החודשי נקבע לפי הערכת צריכה של 15 מ"ק לחודש.

 

אני מעוניין להזמין מד מים שיותקן בביתי. כיצד לעשות זאת?
תהליך הזמנת מד מים כולל מספר שלבים. פרטים מלאים אודות התהליך ראה בטופס.


הדירה שלי עוברת שיפוצים באופן שמצריך להעביר את מד המים ממקומו. מה עליי לעשות?

על מנת לבחון אפשרות להעברת מד המים יש לתאם פגישה עם מהנדס רישוי במי אביבים במערכת זימון תורים באינטרנט - לקביעת התור לחץ כאן .

עבודת האינסטלציה (ביצוע ועלות ההכנה) הינה באחריותו ועל חשבונו של הלקוח.

 

 

קיבלתי בדואר הודעה שעליי על החלפה תקופתית של מד המים. מה עליי לעשות?

כחלק מביצוע עבודות אחזקה שוטפות ושמירה על תקינות מדי המים, מוחלפים מדי המים בעיר לצורך בדיקה וכיול. לקראת ההחלפה, שולחת חברת "מי אביבים" ללקוח הודעה בנושא החלפה תקופתית של מד המים, ובה בקשה לבדוק את תקינות מערכת המדידה (צנרת, ברזים, הארקה), ולתקנה לפי הצורך. במידה ויש צורך בתיקון הצנרת הפרטית, הלקוח יישא בעלות הטיפול.
 

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
Loading nanoRep customer support software