פניות ציבור

כספים ותשלומים

מדי חודשיים נשלחת ללקוחות חשבונית עסקה, הכוללת תשלום בגין כמות המים שצרכו בתקופה המצוינת בחשבונית. צריכת המים נקבעת על פי קריאות מד המים, שמתבצעות אחת לחודשיים. כמות הצריכה הפרטית מצוינת על גבי החשבונית ביחידות מטר מעוקב (מ"ק) ונקבעת על פי ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת שנרשמה . כמות הפרשי המדידה (הצריכה המשותפת) מצוינת אף היא על-גבי החשבונית והיא מחושבת עפ"י הפחתת סך הצריכה שנמדדה במדי המים המשויכים מהצריכה שנמדדה במד המים הראשי וחלוקתה בין כל הדיירים בנכס. לעתים קריאת מד המים מתבצעת מעבר לחודשיים או פחות מחודשיים, על כן כמות המים הניתנת בתעריף המוזל משתנה בהתאם .

 

 
 

 

 

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד