פניות ציבור

כספים ותשלומים

מדי חודשיים נשלחת ללקוחות חשבונית עסקה, הכוללת תשלום בגין כמות המים שצרכו בתקופה המצוינת בחשבונית. צריכת המים נקבעת על פי קריאות מד המים, שמתבצעות אחת לחודשיים. כמות הצריכה הפרטית מצוינת על גבי החשבונית ביחידות מטר מעוקב (מ"ק) ונקבעת על פי ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת שנרשמה . כמות הפרשי המדידה (הצריכה המשותפת) מצוינת אף היא על-גבי החשבונית והיא מחושבת עפ"י הפחתת סך הצריכה שנמדדה במדי המים המשויכים מהצריכה שנמדדה במד המים הראשי וחלוקתה בין כל הדיירים בנכס. לעתים קריאת מד המים מתבצעת מעבר לחודשיים או פחות מחודשיים, על כן כמות המים הניתנת בתעריף המוזל משתנה בהתאם .

 

להלן הסבר על הפרטים המצויונים בחשבונית החדשה - חשבונאישית 

 
 
הסבר לחשבון חדש דף 1

 

הסבר לחשבון חדש דף 2

 

הסבר לחשבון חדש דף 3

 

הסבר לחשבון חדש דף 4

 


* חשוב לציין כי לקוחות עסקיים שאינם רשומים כעוסקים מורשים בחברת מי אביבים, רשאים לפנות לחברה לקבלת חשבונית מס/קבלה, לצרכי קיזוז מע"מ.  


 

 

 

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד