פניות ציבור

עדכון מספר דיירים מוכרים

 מספר דיירים מוכרים הינו מספר הדיירים המתגוררים ביחידת דיור של הלקוח, עפ"י הצהרה בכתב שהעביר ל"מי אביבים" באמצעות טופס בקשה לעדכון דיירים מוכרים ובצירוף העתק ספח תעודת הזהות עליו מצוינת כתובת מגורים מעודכנת ושמות הדיירים המתגוררים בבית.

 

כל דייר ביחידת מגורים זכאי לכמות של 7 מ"ק לחודשיים (60.83 יום) בתעריף נמוך, בעד כל דייר שמתגורר בבית, ובלבד שדווח על כך ל"מי אביבים". אם לא דווח - ברירת המחדל תהיה 2 דיירים מוכרים.

 

הקצבת המים תחושב החל מיום עדכון מספר הדיירים בפועל ואילך. צרכן אשר לא ישלח הצהרה או שישלח הצהרה על מספר דיירים קטן מ- 2, תחושב צריכת המים ליחידת הדיור שלו לפי 2 דיירים מוכרים בלבד.

 

אם הוגשה בעבר הצהרה על מספר הדיירים, אין צורך בהגשה חוזרת של ההצהרה, אלא אם השתנה מספר הדיירים המתגוררים בקביעות ביחידת הדיור.

 

אם יחול בעתיד שינוי במספר הדיירים המתגוררים ביחידת הדיור, או בעת מעבר לדירה חדשה, יש למלא מחדש את טופס עדכון מספר הדיירים, לרבות צירוף כל המסמכים הנדרשים.

 


   

שאלות ותשובות: עדכון מספר הדיירים המוכרים

אילו מסמכים עליי להגיש לצורך עדכון מספר הדיירים המוכרים?

לראש העמוד לראש העמוד

אילו מסמכים עליי להגיש אם כתובת המגורים בתעודת זהות שלי מעודכנת לנכס אחר בעיר?

לראש העמוד לראש העמוד

אילו מסמכים עליי להגיש אם כתובת המגורים בתעודת זהות שלי מעודכנת לנכס בעיר אחרת?

לראש העמוד לראש העמוד

נולד לנו תינוק, האם עליי לעדכן אתכם על כך?

על מנת ליהנות מהתעריף המוזל, יש לעדכן את מי אביבים במספר הדיירים המוכרים. יש להקדים ולעדכן בגין השינוי. עם עדכון מספר הדיירים בנכס ניתן יהיה לזכות בהטבה עד 6 תקופות חיוב באופן רטרואקטיבי.
לראש העמוד לראש העמוד

עברתי דירה, האם לעדכן לגבי מספר הדיירים גם אם לא חל שינוי?

כן. בעת עזיבת הדייר הקודם אופסו מספר הדיירים הרשומים בנכס הנוכחי, ולכן יש לדווח למי אביבים על מספר הדיירים המתגוררים ביחידת הדיור על מנת לקבל את ההטבה של 7 מ"ק מים לדייר (בתעריף המים הנמוך).

כמו כן, באפשרותך לעדכן את קריאת המד בעת חילופי הצרכנים בנכס באמצעות הטופס המתאים. 

לראש העמוד לראש העמוד

אם איני רשום כ"מחזיק" ביחידת הדיור, האם אוכל להצהיר על מספר הדיירים?

מי שמתגורר דרך קבע ביחידת הדיור רשאי להצהיר על מספר הדיירים המוכרים. הצהרה יכולה להתקבל ממתגורר ביחידת הדיור גם אם אינו רשום כמחזיק ובתנאי שעומד בשאר הקריטריונים להצהרת דיירים

לראש העמוד לראש העמוד

אילו מסמכים עליי להגיש אם אינני אזרח ישראלי?

לראש העמוד לראש העמוד

גרושתי ואני גרים בנכסים נפרדים והילדים שלנו נמצאים מחצית מהזמן אצלי ומחצית מהזמן אצלה, כיצד תתחלק ההטבה בנינו?

במידה ותרצו תוכלו לעדכן את הילדים בשני הנכסים על ידי אישור משמורת משותפת. בצורה זו ניתן יהיה לקבל בכל נכס תעריף מוזל בעבור מחצית ממספר הדיירים.
לראש העמוד לראש העמוד
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד