פניות ציבור

דו"ח איכות המים

מחויבותנו היא להעניק את השירות הטוב ביותר ללקוחותינו ובכדי להבטיח, שהמים המסופקים לעיר יהיו איכותיים וראויים לשתייה בעבור תושביה ובעבור הבאים בשעריה אנו עוקבים בקביעות אחר איכות מי השתייה.


איכות המים, אופי הדגימה ותדירות הבדיקות מעוגנים בתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית ומתקני מי השתייה) התשע"ג-2013 שנכנסו לתוקפן החל מספטמבר 2013 ומגדירות את איכות המים עפ"י מדדים מיקרוביולוגיים, כימיים ופיזיקליים.

 

 

לרשותכם, באתר משרד הבריאות מערכת מקוונת "איכות המים ביישוב שלי" בה מפורסמות תוצאות בדיקות כימיות ומיקרוביאליות המאפיינות את איכות המים המסופקים בתל אביב יפו וכן ביציאה ממתקני ההתפלה והסינון הארציים. להלן קישור למערכת

 

תוצאות בדיקת ברשת

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד