פניות ציבור

צריכת מים

חברת "מי אביבים" אחראית על התקנת מדי המים בנכסים בעיר, על תחזוקה שוטפת ועל קריאת כמות המים שנצרכה בתקופה נתונה וחישוב כמות המים במקרים של הפרשי מדידה (צריכה משותפת). ברחבי העיר מותקנים כ-267,000 מדי מים. מדי שנה מותקנים כ-5,000 מדי מים חדשים ומוחלפים כ-53,000 מדים באופן יזום כתחזוקה מונעת ובעקבות תקלות שונות.
 

מד מים משויך ומד מים ראשי

 

על מנת למדוד כמות מים נצרכת בנכס, קיימים שני סוגי מדי מים: מד משויך ומד ראשי.

 

מד מים משויך

מודד את צריכת המים הפרטית של הלקוח בנכס אליו הוא משויך:  דירה, עסק פרטי, מחסן ועוד. כל לקוח אחראי באופן אישי לצנרת הפרטית לאחר מד המים הראשי של הנכס ועד לברז.

 

מד מים ראשי

הוא מד מים הנמצא בין רשת המים בגבול המגרש לבין רשת המים הפרטית של הנכס או של הבניין, ומודד את כל כמויות המים העוברות דרכו. הוא בעל קוטר גדול יותר או קוטר זהה למדי המים המשויכים המחוברים אליו. חברת "מי אביבים" אחראית על תחזוקה שוטפת ואיכותית של צנרת המים העירונית עד למד המים הראשי.

 

 

 

 צריכה פרטית והפרשי מדידה (צריכה משותפת) 

צריכת מים פרטית

היא הצריכה של כל יחידת מים כפי שנמדדה במד המים המשויך.

 

הפרשי מדידה (צריכת מים משותפת)

היא הפחתת סך הצריכה במדי המים המשויכים מהצריכה שנמדדה במד המים הראשי. הפרשים אלו מחולקים שווה בשווה בין הדיירים על פי כללי מים.

 
החיוב עבור צריכת מים משותפת נובע, בין השאר, משימוש בצנרת הראשית לצרכים משותפים של הבניין, למשל שטיפת חדרי מדרגות או השקיית גינת הבניין.

 

בהתאם לסעיף 2 (1) לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה) תשע"א 2011, ישנה אפשרות לבצע את חלוקת חיוב הפרשי המדיה באופן יחסי ע"פ שטח רצפת הנכס, במקום חיוב הפרשי המדידה באופן שווה בין כל הדירות. על מנת לבצע חלוקת חיוב בצורה זו יש לחתום על טופס מתאים.  

 
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד