דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מודעת ספק יחיד 02-2022 להתקשרות עם "נטאלייזר בע"מ" עבור הקמה ותחזוקה של אפליקציית GAZPACHO לניהול פעילות שטח

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

02-2022

מועד פרסום:

07/03/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

27/03/2022 בשעה 16:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

מספר טלפון:

דוא״ל:

מסמכי המכרז