דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מודעת ספק יחיד להתקשרות עם דקר בעמ לניהול פרויקט מבואות יפו בעיר תל אביב-יפו

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

-

מועד פרסום המכרז:

29/04/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

23/05/2021 בשעה 00:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז