דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

בהתאם להוראת שעה החל מיום 1.9.2020 ועד 31.12.2020 תהיה הכמות המוכרת 8 מ”ק לכל דייר במקום 7 מ”ק לתקופה