דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

טופס 4 גמר בנייה ואכלוס

מהו טופס 4?

טופס 4 (טופס אישור אכלוס), מהווה הצהרה של הרשות כי בניית המבנה הסתיימה באופן רשמי, כי הוא בטוח ומתאים למגורים וכי ניתן לחברו לתשתיות שונות כמו חשמל, מים, וטלפון. על מנת שהרשות / מי אביבים תיתן טופס זה, על בעל ההיתר להוכיח שעמד בכל הדרישות, כפי שאושרו בהיתר הבניה (כולל תוכנית סניטרית) ולהציג תצהירים של בעלי המקצוע, המאשרים את הביצוע הנדרש.

הגשת בקשה לטופס 4

הגשת בקשה לטופס 4 יכולה להתבצע רק על ידי היזם, או מי מטעמו, ישירות ליחידה לאיכות הבניה בעיריית תל-אביב-יפו, שם ינותבו הפניות לגורמים השונים לצורך מתן האישורים. ההפניה למי אביבים נקראת: “אישור לאיכלוס/ שימוש בגמר בניה בנושאי מי אביבים”, ויש להגישה בצירוף טופס בקשה לקבלת טופס 4 (אכלוס) ובהתייחס לכל הדרישות המופיעות בטופס. , כולל צילום של חיבור הביוב והתיעול של הבניין באמצעות רובוט, לאחר ההתחברות למערכת הביוב והתיעול העירונית, לצורך הוכחה של תקינות החיבורים כתנאי לקבלת טופס 4. את הטופס ניתן לשלוח לדוא”ל: gmarbnya@mei-avivim.co.il.

שימו לב! לא ניתן לבקש את אישור מי אביבים, במקרים בהם מי אביבים לא נתנה את אישורה בהיתר הבניה.

דרישות לקבלת טופס 4

בנוסף לביקורת השטח נדרש להשלים את כל המסמכים הבאים:
1. הצהרת יועץ אינסטלציה שהפרויקט נבנה עפ”י התוכנית המאושרת ע”י מי אביבים בהיתר בניה.
* לא יתקבלו תוכניות AS-MADE בשלב טופס 4.
2. אישור תקינות למערכת מים וביוב של מעבדה מוסמכת (לפי תו תקן 1205), יש להגיש בדיקות מפורטות (תלוי היתר):
2.1 מערכת הגברת לחץ מים.
2.2 צנרת מים משותפת בתוך הדירות (חמים וקרים).
2.3 צנרת מים משותפת בתוך הבניין.
2.4 מערכת מים משותפת מחוץ לבניין.
2.4 מערכת נקזים ודלוחים בתוך הדירות.
2.5 מערכת ביוב מחוץ לבניין (ביוב הבניין).
2.6 קבועות שרברבות/כלים סניטרים.
2.7 . צנרת כיבוי אש (הידרנטים וגלגלונים).
2.8 דו”ח ריכוז בדיקות.
* כל הבדיקות צריכות להיות מפורטות ובדוקות עפ”י התקן (עם מספר יחידות הדיור כפי שמופיע בהיתר)
* תוצאה של לא מתאים- לא יתקבלו.
* יש לדאוג כי כל הצנרת גלויה בעת הבדיקה
3. אישור שטיפה וחיטוי- עפ”י דרישות משרד הבריאות לפני אישור אספקת מים ממערכות מים חדשות, יש לדאוג לניקוי וחיטוי המערכת לשם הרחקת מזהמים ולמניעת טעם וריח לוואי עם תחילת השימוש. על המבקש להמציא את המסמכים הבאים:
3.1 אישור חיטוי מערכת מים (צנרת ומאגר באם ישנו) ע”י גורם מוסמך.
3.2 בדיקת איכות המים במעבדה מוכרת ע”י משרד הבריאות. יבדקו הפרמטרים הבאים:
• חיידקי קוליפורם
• כלור חופשי/כללי
• עכירות
• כל דרישה אחרת מטעם משרד הבריאות
4. אישור התקנה/בדיקה של המז”חים שבמערכת אספקת המים של הבניין, לפי התוכנית. האישור יהיה מהמעבדה מוסמכת ע”י משרד הבריאות (במידה וקיים).
5. תכנית פיתוח עם חיבורים למערכת השקיית גנים (במידה וקיים).
6. מספר מד מים ממנו נלקחו המים לבניה (במידה ואין, תצהיר מהיכן נלקחו המים לצורכי הבניה כולל מספר המד).
7. ביצוע הכנה להתקנת מערכת מדי מים לקריאה מרחוק (קר”מ)

דרישות לתיאום ביקורת בנכס

לצורך תיאום ביקורת בנכס תידרשו להגיש למי אביבים:

  • טופס הפניה מהיחידה לאיכות הבנייה של עיריית תל- אביב-יפו
  • טופס תכולת הבית לחיוב באגרת מים (כמות המדים המבוקשים כפי שאושרה בהיתר)
  • טופס הצהרת ביצוע תשתיות עבור קריאה מרחוק לקבלת טופס 4

מי אביבים תענה לבקשה תוך 7 ימי עסקים. אם המסמכים תקינים, יתואם מועד לביקורת עם מהנדס שטח ממי אביבים.

הנחיות לביקורת בנכס

  • על כל האינסטלציה הסניטרית להיות מוכנה על פי התכנית המאושרת בהיתר בנייה (כולל הכנות להתקנת מדי מים לקריאה מרחוק).
  • יש להבטיח גישה חופשית ובטוחה לכל יחידות הבניין ולכל מתקני האינסטלציה הסניטרית.
  • פרט מדידת המים (גמל) של הבניין הותקן על פי פרט המופיע בתכנית המאושרת בהיתר.
  • בדלת של כל דירה ועל כל הכנה למד מים, יהיה רשום מספר הדירה, כפי שרשום בטופס תכולת הבית.
  • בזמן ביקרות השטח יש להבטיח נוכחות של קבלן אינסטלציה לביצוע הבדיקה.

תוצאות הביקורת

בתום הביקורת יגיש מהנדס השטח את דוח הביקורת. במידה וקיימים ליקוים או קיים חוסר התאמה בין התוכנית המאושרת בהיתר, לבין המצב הקיים בשטח, על היזם לתקן את הליקויים, בהתאם לתוכנית המאושרת, ולזמן ביקורת חוזרת.

שימו לב! לא יתקבלו תוכניות שינויים בשלב זה!

אישור להתקנת מדים

בעת הביקורת נבדקות תשתיות המים וההכנות למדי מים. אם נמצאו תקינות, ניתן יהיה להתקין את מדי המים, ללא קשר להמשך הטיפול בליקויים, כפי שעלו בביקורת.

בשל התפרצות וירוס הקורונה ועל מנת להימנע מהתקהלויות, משרדינו סגורים לקבלת קהל.
לפניות ובירורים בנושאי רישוי ניתן לפנות בטלפון – 073-2301310 או בדוא”ל – gmarbnya@Mei-avivim.co.il