דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

דמי הקמה

מהם דמי הקמה למערכות המים ומערכות הביוב?

דמי הקמה, נועדו ליצור מקורות מימון לתאגידי המים, להקמה, פיתוח ושדרוג של מערכות מים ומערכות ביוב כך שיהיו ברמה, בטיב, באיכות ובתקנים הדרושים.

בשנת 2015 פורסמו כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), תשע”ה-2015, ובהם נקבע כי תוקפם של כללים אלה יהיה החל מ-1/5/2015 והם מחליפים את היטלי המים והביוב.

באילו מקרים חייבים בתשלום דמי הקמה?

  • בבקשה להיתר לבנייה בנכס.
  • בחיבור נכס לראשונה לאספקת מים ו/או להזרמת ביוב.
  • בבנייה חורגת בנכס, אשר לא שולמו עבורה דמי הקמה או היטלים.               

איך מחושבים דמי ההקמה?

איך מגישים בקשה לדמי הקמה?

  • חישוב דמי ההקמה מתבצע כחלק מתהליך קבלת היתר בניה.
  • הבקשה לחישוב דמי ההקמה תועבר למי אביבים ע”י מחלקת חישוב אגרות בעיריית תל אביב-יפו ואין צורך לפנות ישירות למי אביבים בנושא.
  • עם קבלת הבקשה במי אביבים  ישלח מייל  לעורך הבקשה, למגיש הבקשה ולבעלי הזכות או נציגיהם ובו יפורטו  המסמכים הנדרשים להמשך טיפול: 
  1. הצהרה לשם הנפקת חשבונית מס בגין תשלום דמי הקמה
  2. נוסח טאבו עדכני לשנה האחרונה
  3. מסמכים נלווים לפי דרישת מי אביבים ואופי הבקשה

שימו לב – השלמת המסמכים בהתאם לדרישות הינה תנאי מקדים לחישוב דמי הקמה ולהפקת שובר לתשלום.

חישוב דמי ההקמה והפקת שובר לתשלום

עם קליטת התיק במערכת הרישוי המקוון (עיריית ת”א),והשלמת ואישור המסמכים נבצע חישוב ונפיק שובר לתשלום. הפקת שובר התשלום תתבצע עד 6 ימי עסקים.
שובר התשלום יישלח באמצעות המייל לעורך הבקשה, למגיש הבקשה ולבעלי הזכות או נציגיהם.

אופן התשלום

את תשלום דמי ההקמה ניתן לבצע בהעברה בנקאית או בהמחאה לפקודת מי אביבים
בנק מזרחי – 20, סניף – 421 גן העיר, חשבון -672962

קבלה וחשבונית מס

מי אביבים תפיק חשבונית מס על שם בעלי הנכס וקבלה בהתאם לכללים עד 6 ימי עסקים ממועד התשלום. הקבלה וחשבונית המקור יישלחו בדואר לכתובת המצוינת במסמכים שהועברו.
חשוב לציין כי מי אביבים הינו גוף עסקי חייב במע”מ ומכאן שכפוף לדרישות החוקיות הנגזרות מכך.
לאחר השלמת התשלום והפקת החשבונית, יועבר עדכון לעירייה באופן מיידי לשם המשך טיפול.

בקשה לבירור דרישת תשלום

לצורך בירור גובה דרישת התשלום עבור דמי הקמה, על בעל הנכס להגיש בקשה באמצעות טופס בקשה לבירור דרישת תשלום דמי הקמה. . את הטופס יש לשלוח למייל: dmei-akama@mei-avivim.co.il . המענה לבקשה יישלח במייל תוך  60 ימי עסקים בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב.

לתשומת לבכם, החל מה- 10/3/2020  תשלום עבור דמי הקמה באמצעות המחאה, בצירוף שובר ופרטים ליצירת קשר – טלפון, דוא”ל וכתובת למשלוח דואר, יש להניח בתיבת דמי הקמה בקומה 0 במשרדי מי אביבים, שדרות שאול המלך 37, תל אביב.