דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

דמי הקמה

מהם דמי הקמה למערכות המים ומערכות הביוב?

כללי דמי הקמה, יחד עם הכללים לחישוב השטחים, נועדו ליצור מקורות מימון לתאגידים, להקמה, פיתוח ושדרוג של מערכות מים ומערכות ביוב כך שיהיו ברמה, בטיב, באיכות ובתקנים הדרושים.

בשנת 2015 פורסמו כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), תשע”ה-2015, ובהם נקבע כי תוקפם של כללים אלה יהיה החל מ-1/5/2015 והם מחליפים את היטלי המים והביוב.

באילו מקרים חייבים בתשלום דמי הקמה?

 • בבקשה להיתר לבנייה בנכס.
 • בחיבור נכס לראשונה לאספקת מים ו/או להזרמת ביוב.
 • בבנייה חורגת בנכס, אשר לא שולמו עבורה דמי הקמה או היטלים.
 • במקרים בהם טרם אושרה בקשה להיתר בניה בשטח אך אושרה תכנית פיתוח, והתאגיד החל בפעולות הקמת מערכות מים וביוב או שאושרה בקשה להיתר לבנייה.
 • במקרים אלו רשאי התאגיד להטיל על בעל הנכס לשלם מקדמה על חשבון דמי ההקמה בשיעור של 33% מהשטח העיקרי לבניה.

איך מחושבים דמי ההקמה?

 • דמי ההקמה נקבעים ומשולמים רק לאחר אישור התכנית הסניטרית ואישור הועדה מקומית.
 • שטח הקרקע אינו מחויב בדמי הקמה.
 • תעריף דמי ההקמה נקבע בכללים והוא מתעדכן מדי תקופה. למידע נוסף ניתן לעיין בספר תעריפי המים המפורסם באתר רשות המים.
 • דמי הקמה מוטלים על סך כל שטחי הבנייה המחושבים לפי תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתוכניות ובהיתרים), התשנ”ב-1992, למעט שטחי מרתפים המשמשים לחנייה ומעבר כלי רכב.
 • חיוב בדמי הקמה יופחת ככל ושולם “תשלום קודם” עבור הנכס (בין היתר, היטל הנחת צנרת, דמי השתתפות, דמי פיתוח לרשות מקרקעי ישראל וכו’).

בקשה לבירור דרישת תשלום

לצורך בירור גובה דרישת התשלום עבור דמי הקמה, על בעל הנכס להגיש בקשה באמצעות טופס בקשה לבירור דרישת תשלום דמי הקמה. יש לשלוח את הטופס למייל: dmei-akama@mei-avivim.co.il. המענה לבקשה יישלח במייל.

תשלום

את תשלום דמי ההקמה יש לבצע באמצעות המחאה לפקודת מי אביבים או בהעברה בנקאית, בצירוף הצהרה חתומה ונוסח טאבו עדכני.
הצהרה לשם הנפקת חשבונית מס בגין תשלום דמי הקמה

 

לתשומת לבכם, החל מה- 10/3/2020  תשלום עבור דמי הקמה ניתן לבצע בהעברה בנקאית או לחילופין באמצעות המחאה, בצירוף שובר ופרטים ליצירת קשר – טלפון, דוא”ל וכתובת למשלוח דואר, אשר יונחו בתיבת דמי הקמה בקומה 0 במשרדי מי אביבים, שדרות שאול המלך 37, תל אביב.

 • דמי הקמה
  פקס 03-6423568
  כתובת מרכז קבלת קהל, שאול המלך 37, קומה 0
  שעות קבלת קהל

  בימים א’, ג’, ה’ בשעות  08:00-13:00, וביום ב’ בשעות 16:00-13:00, בתיאום מראש בדוא”ל – dmei-akama@Mei-avivim.co.il