דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

סיוע בתשלום חשבון המים

צריכים סיוע בתשלום חשבון המים? מכירים לקוחות שצריכים סיוע? נשמח לעזור

הקמנו קרן במטרה לסייע למשקי בית מעוטי יכולת, המתקשים לשאת בעלות תשלום חשבונות המים, ושנצברו לחובתם סכומי חוב גבוהים.

כספי קרן הסיוע ישמשו לתשלום חשבונות המים של הלקוחות, בכפוף להחלטת וועדת הפשרות של החברה.

זכאים לסיוע לקוחות שעומדים בלפחות אחד מהקריטריונים הבאים:

  • לקוחות המוכרים למחלקת הרווחה בעיריית תל אביב-יפו, או המקבלים סיוע מעמותות התומכות בנזקקים;
  • לקוחות המקבלים קצבה/ות המעיד/ות על מצב כלכלי קשה
  • לקוחות שהם  או מי מבני ביתם נמצאים במצב רפואי או אישי לקוי או ירוד, המשפיע על מצבם הכלכלי באופן שאינו מאפשר לעמוד בתשלום חובותיהם

יש לגבות את הבקשה לסיוע באסמכתאות מתאימות.

השתתפות קרן הסיוע  בתשלום החוב תהיה עד לסך של 2,000 ₪ ללקוח.

בקשות לסיוע בצירוף אסמכתאות ניתך להגיש באמצעות הטופס מטה.

לתשומת ליבכם – יש למלא את כל הפרטים בטופס. דיון לגבי בקשות לסיוע יתבסס על האסמכתאות שיצורפו, בקשות ללא אסמכתאות נלוות בהתאם בקריטריונים המצוינים לעיל לא יידונו.

כל השדות המסומנים בכוכבית הם שדות חובה

    צירוף אסמכתאות
    צירוף אסמכתאות