פניות ציבור

דמי הקמה

דמי הקמה למערכות המים ומערכות הביוב

 

מהם דמי הקמה ובמה הם שונים מאגרות והיטלים ששולמו עד שנת 2015?
עד לכניסתם לתוקף של כללי דמי ההקמה, תאגידי מים וביוב גבו היטלי פיתוח למים וביוב בהתאם לתעריפים שנקבעו בחוקי עזר שהתקינו הרשויות המקומיות.
תעריפים אלו נקבעו לפני תחילת פעילותם של תאגידי המים והביוב בתחום הרשויות המקומיות, בכפוף למספר שינויים שקבעה רשות המים.
בשנת 2015 פורסמו כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), תשע"ה-2015, ובהם נקבע כי תוקפם של כללים אלה יהיה החל מ-1/5/2015 והם מחליפים את היטלי המים והביוב.

מטרה
כללי דמי הקמה יחד עם כללי חישוב עלות נועדו ליצור מקורות מימון לתאגידים, להקמה, פיתוח ושדרוג של מערכות מים ומערכות ביוב כך שיהיו ברמה, בטיב, באיכות ובתקנים הדרושים.

מקרים המחייבים בתשלום דמי הקמה
1. בקשה להיתר לבנייה בנכס.
2. חיבור נכס לראשונה לאספקת מים ו/או להזרמת ביוב.
3. בנייה חורגת בנכס, אשר לא שולמו עבורה דמי הקמה או היטלים.
4. מקרים בהם טרם אושרה בקשה להיתר בניה בנכס, אך התאגיד החל בפעולות הקמת מערכות מים וביוב או שאושרה בקשה להיתר לבנייה. במקרים אלו רשאי התאגיד להטיל על בעל הנכס לשלם מקדמה על חשבון דמי ההקמה בשיעור של 33% מהשטח העיקרי לבניה.

חשוב לדעת:

    דמי ההקמה נקבעים ומשולמים רק לאחר אישור התכנית הסניטרית ואישור הועדה מקומית.

    שטח הקרקע אינו מחויב בדמי הקמה.

    תעריף דמי ההקמה נקבע בכללים והוא מתעדכן מדי תקופה. למידע נוסף ניתן לעיין בספר תעריפי המים המפורסם באתר רשות המים.

    דמי הקמה מוטלים על סך כל שטחי הבנייה המחושבים לפי תקנות התכנון והבניה, (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992, למעט שטחי מרתפי חנייה.

    חיוב בדמי הקמה יופחת ככל ושולם "תשלום קודם" עבור הנכס (בין היתר, היטל הנחת צנרת, דמי השתתפות, דמי פיתוח לרשות מקרקעי ישראל וכיוצ"ב).

    את תשלום דמי ההקמה יש לבצע באמצעות המחאה לפקודת מי אביבים או בהעברה בנקאית.


 

פרטים ליצירת קשר
דוא"ל  dmei-akama@Mei-avivim.co.il

קבלת קהל בזימון תור מראש 

 ימים

 שעות

 א', ג',  ה'

13:00-08:30

 ב'

16:00-13:00

 
מרכז קבלת קהל, שאול המלך 37, קומה 1-
טלפון
  3202*


טפסים  

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד