פניות ציבור

הצהרת איכות – חברת מי אביבים 2010 בע"מ

מי אביבים הוקמה בשנת 2010 מכוח חוק תאגידי מים וביוב תשס"א 2001, ומחויבת לפעול בהתאם לחוק זה, לכללים ולאמות המידה שמותקנות ומעודכנות מעת לעת.

 

מי אביבים פועלת 24/7 להקמה, הפעלה, תחזוקה מונעת ותיקון של רשתות מים, ביוב ותיעול וזאת בהסתמך על אופטימיזציה של משאבים, אימוץ טכנולוגיות חדשניות והעצמת המשאב האנושי ברמה הניהולית, המקצועית והחברתית.

 

מי אביבים שמה את שירות הלקוחות במרכז העשייה שלה וחותרת לשיפור מתמיד ומצוינות בשירות. לפיכך, כל תהליכי העבודה בחברה, תפעוליים ושירותים, נמדדים ברמת ההשפעה שלה על שביעות רצון הלקוחות כל חודש.

 

מי אביבים עורכת תחכימים על כל תקלת שירות או תפעול ורואה בהם בסיס לשיפור ולימוד.

 

מי אביבים משקיעה ומעודדת העצמה מקצועית של עובדיה, מממנת קורסים, השתלמויות, ימי עיון ומקפידה על כשירות מקצועית.

מי אביבים מיישמת מדיניות התנדבותית רחבה בקהילה, פועלת בהתאם לקוד האתי שפותח בשיתוף עם העובדים, פועלת לאימוץ ויישום תקני איכות כגון: ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 ודו"ח אחריות חברתית.

 

מי אביבים רואה בקבלנים ובספקים, העובדים איתה, שותפים לקידום מטרות החברה ועמידה ביעדים שהציבה.

מי אביבים מקפידה על בטיחות העבודה של עובדיה ושל סביבת העבודה באתרי העבודה ברחבי העיר ולצורך כך משקיעה בהדרכות, בציוד, בבקרה ובאכיפה כלפי עובדים וקבלנים.

 

מי אביבים מעודדת את עובדיה לאמץ ולהציע תהליכים חדשניים, טכנולוגיות ושיטות עבודה מתקדמות שיביאו לייעול העבודה, הפחתת עלויות ושיפור השירות לתושב.

 

מי אביבים פועלת בצורה נמרצת ליצירת תרבות ארגונית פתוחה, חברית, שקופה ומשתפת המסייעת ליצירת עבודת צוות, שיפור התפוקה ויצירת סביבת עבודה נעימה, מכבדת ומספקת.

 

מי אביבים פועלת בכפוף להוראות החוק, לכללים ולהוראות כל דין.

ההנהלה עובדת על בסיס תכניות עבודה בהן מושם דגש הן על סיכונים והן על הזדמנויות. בתוכניות העבודה מוגדרים יעדים ומדדים למדידת תפוקות ובכך להבטיח אפקטיביות בתהליכי העבודה ושיפור מתמיד.

 

                                                                 שרון קרן - מנכ"ל מי אביבים 2010 בע"מ

תקן ISO/IEC 27001:2013

תקן ISO 9001:2015

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד