פניות ציבור

צריכת מים חריגה ונזילות

צריכת מים חריגה היא צריכה אשר לאורך זמן עולה על ממוצע הצריכה של אותו לקוח בתקופה נתונה.

 

באופן כללי, הצריכה הממוצעת לאדם היא כ-80 מ"ק מים בשנה, שהם כ-200 ליטר מים ליום. נזילת מים ברשת הפרטית גורמת לאבדן מים ולצריכת מים מוגברת. לא תמיד ניתן להבחין בנזילה עם היווצרותה, לכן זיהוי מקדים מונע את אובדן המים ואת החיוב בגינו.

להנחיות בנושא בדיקת צריכה חריגה בנכס שלכם לחצו כאן

 

צריכה חריגה יכולה להתגלות במד המים המשויך, כלומר בצריכה פרטית, או במד המים הראשי, כלומר בצריכה המשותפת. במידה וישנו חשד לנזילה בנכס יש לבצע בדיקה ראשונית באופן הבא:

 

  1. יש לסגור את כל הברזים בנכס ולבדוק אם הפרפר המרכזי במד המים הפרטי ממשיך להסתובב. אם כן, אזי קיימת נזילה ויש להזמין איש מקצוע לתיקונה.
     
  2. יש לבדוק את קריאות מד המים לפני ואחרי הפסקה ממושכת של השימוש במים (לפני השינה ובבוקר/ בעת היציאה ובעת החזרה מהעבודה). אם יש הפרש בין הקריאות ‒ יתכן שקיימת נזילה

 

לאחר תיקון הנזילה ניתן לפנות אלינו על מנת לבקש הפחתה בחיוב עקב צריכת המים החריגה..

 

תהליך הכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה, מוגדר בכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות) שנקבעו על ידי רשות המים, לפיהם מי- אביבים מחויבת לפעול.

 

ע"פ הכללים, צריכה חריגה הנובעת מנזילה תוכר באם התקיימו התנאים הבאים:

 

  1. כמות המים שנמדדה במד המים הפרטי או במד המים הראשי בתקופת החיוב, שווה או עולה על 150 אחוזים מהצריכה הרגילה (הצריכה בתקופה מקבילה אשתקד ובהעדר תקופה מקבילה, הכמות הממוצעת שעברה בשתי תקופות החיוב האחרונות). 
  2. טרם חלפו שישה חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שבגינה מתבקשת ההכרה. 
  3. במד מים ראשי- לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה בשנה שקדמה לתקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה. 
  4. במד מים פרטי- לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה יותר מפעם אחת בשנה שקדמה לתקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה.

את הבקשה להכרה בתעריף מיוחד ניתן לשלוח אלינו לאחר איתור הנזילה ותיקונה באמצעות טופס מקוון
להגשת בקשה להקלה בתשלום עקב נזילה ברשת המים הפרטית – לחץ כאן 

להגשת בקשה להקלה בתשלום עקב נזילה ברשת המים המשותפת – לחץ כאן  

 

שאלות ותשובות:  צריכת מים חריגה

קיבלתי חשבון מים גבוה שלא תואם לדעתי את כמות המים שצרכתי. מה יכולה להיות הסיבה לכך?

צריכה חריגה עשויה לנבוע ממספר סיבות ויכולה לבוא לידי ביטוי גם בצריכה הפרטית וגם בצריכה המשותפת. חריגה בצריכה פרטית מתרחשת בדרך כלל עקב נזילת מים בצנרת הפרטית, שינוי מספר הנפשות בנכס או שינוי בהרגלי הצריכה. חריגה בצריכה משותפת מתרחשת בדרך כלל עקב נזילת מים בצנרת המשותפת, השקיית גינה, רחיצת מכוניות, שטיפת פחי אשפה, שיפוצים בבניין, גניבת מים או קריאה שגויה.

לראש העמוד לראש העמוד

מה עליי לעשות אם זיהיתי נזילה בנכס?

במקרים בהם זוהתה צריכת מים חריגה בנכס יש לפעול לתיקונה במהירות ולאחר מכן, להגיש בקשה להכרה בנזילה דרך הטופס המקוון ובו לדווח אודות תיקון הנזילה.

להגשת בקשה להקלה בתשלום עקב נזילה ברשת המים הפרטית – לחץ כאן 

להגשת בקשה להקלה בתשלום עקב נזילה ברשת המים המשותפת – לחץ כאן 

 

לראש העמוד לראש העמוד

מה הליך הזיכוי בגין נזילה?

לאחר הגשת דיווח על נזילה, בצרוף אישור שרברב/הצהרה על תיקון נזילה בנכס, אנו נבדוק את הצריכה בתקופה בה ארעה הנזילה, בהתאם להצהרתך, ונשווה אותה עם הצריכה בתקופה מקבילה בשנה הקודמת.

במידה וקיים הפרש בין הצריכות, העומד על 150% ומעלה, יזוכה התושב בגין הצריכה בהתאם לתעריף נזילה שנקבע ע"י רשות המים.

בהתאם לסעיף 15 לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע"א-2011, הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה ניתנת, לכל היותר, למשך שתי תקופות חיוב רצופות (ארבעה חודשי צריכה רצופים בלבד).

כמו כן הזיכוי שניתן בעקבות ההכרה בנזילה מחושב עפ"י תעריף נזילה כפי שנקבע ע"י רשות המים בהשוואה לנתוני הצריכה שהתקבלו בתקופה המקבילה בשנה הקודמת בנכס, והינו עבור ההפרש שבין תקופת הנזילה לבין התקופה המקבילה ואין משמעותו מחיקת החיוב.

לראש העמוד לראש העמוד

איזה בדיקות יש לבצע כדי לוודא האם ישנה נזילה בנכס?

את בירור הנושא תוכלו לבצע בכמה צעדים פשוטים:

1. ודאו שמספר מד המים שמותקן בנכס זהה למספר שמופיע בחשבונית שקיבלתם.

2. ודאו שהקריאה המופיעה בו גבוהה יותר מזו שמופיעה בחשבונית האחרונה שנשלחה אליכם.

3. סגרו בנכס את כל הברזים וצאן אל מד המים כדי לבדוק האם הוא עדיין מסתובב.

4. לפני שאתם עוזבים את הנכס, בדקו את הקריאה במד המים (צלמו או רשמו), כדי שתוכלו לעקוב אחרי הקריאה כשתחזרו.

 

במידה ולא הצלחתם לאתר את הנזילה לבד, יש לפנות לאיש מקצוע מיומן שיעזור לכם למצוא את התקלה

 

לאחר התיקון פנו אלינו, למוקד השירות ודווחו על תיקון הנזילה.

 

לפרטים נוספים לחצו כאן 

לראש העמוד לראש העמוד
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד