פניות ציבור

הטבות לאוכלוסיות מיוחדות

שאלות ותשובות: הטבות לאוכלוסיות מיוחדות

אני אדם בעל נכות ונאמר לי שאני זכאי להטבה בתעריף המים. כיצד נקבעת הזכאות להטבה?

על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת נקבעו קבוצות האוכלוסיות הזכאיות לקבלת ההטבה :  

  • מקבלי קצבת זקנה לנכה לפי הוראת סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי. 
  • מקבלי גמלת סיעוד בשווי 150% לפחות לפי חוק ביטוח לאומי. 
  • מקבלי גמלת שירותים מיוחדים לפי חוק ביטוח לאומי. 
  • מקבלי קצבת ניידות לפי חוק ביטוח לאומי. 
  • מקבלי גמלת ילד נכה לפי חוק ביטוח לאומי . 
  • מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 70% לפחות לפי חוק ביטוח לאומי.  

 

רשימת הזכאים הינה רשימה סגורה אשר הועברה על ידי המוסד לביטוח לאומי לרשות המים.

ניתן לעיין בהחלטת ועדת הכספים באתר האינטרנט של רשות המים

 

לראש העמוד לראש העמוד

מה משמעות ההטבה? מה בדיוק אני מקבל?

משמעות ההטבה היא תוספת של 3.5 מ"ק לזכאי לחודש בתעריף הנמוך. כלומר: כל אזרח זכאי לקבל 3.5 מ"ק לחודש בתעריף המים הנמוך. ההטבה מאפשרת לך לקבל 7 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך.  

באפשרותך לפנות לספק המים המקומי או לסניף המוסד לביטוח לאומי ולברר האם הנך נכלל ברשימת הזכאים

באפשרותך לפנות למוקד השירות של מי אביבים או לסניף המוסד לביטוח לאומי ולברר האם הנך נכלל ברשימת הזכאים.

לראש העמוד לראש העמוד

אני נכה צה"ל אולם אינני מופיע ברשימת הזכאים, מדוע?

קבוצות הזכאים נקבעה על ידי ועדת הכספים של כנסת ישראל ובהתאם לנתונים אשר הועברו ע"י המוסד לביטוח לאומי.  

לראש העמוד לראש העמוד

אני עומד בקריטריונים לקבלת ההטבה, אולם אינני מופיע ברשימה. מה עליי לעשות?

רשימת הזכאים מתקבלת מהביטוח הלאומי. אנא פנה לסניף הביטוח הלאומי במקום מגוריך לבירורים ובקש להיכלל ברשימת הזכאים. במידה ותימצא כזכאי, ההטבה תינתן באופן רטרואקטיבי ממועד הזכאות שייקבע.  

לראש העמוד לראש העמוד

אני נכה שלא נכלל ברשימת הזכאים, אבל ביטוח לאומי הבטיחו לי שאכלל בעתיד ברשימת הזכאים. מתי אקבל את ההטבה?

רשימת הזכאות מתעדכנת אחת לחודשיים בערך. בעת העדכון תוכל לברר אם הנך נכלל ברשימה. לאחר מכן תקבל את ההטבה רטרואקטיבית מיום קביעת זכאותך.  
לראש העמוד לראש העמוד

אני זכאי הרשום בקובץ הזכאים ורשום בעיר בכתובת מסוימת, אולם ברצוני לקבל את ההטבה בכתובת אחרת באותה עיר. האם זה אפשרי?

זכאי להטבה, המופיע ברשומות כמקבל ההטבה בכתובת מסוימת בעיר תל אביב יפו, יכול לקבלה בכתובת אחרת בעיר, בתנאי שכתובת זו מוכרת כמקום מגוריו ובה הוא מקבל "כמות מים מוכרת". כל צרכן יכול לבחור היכן לקבל את הכמות המוכרת ואת ההטבה ובלבד שהוא או מיופה כוח שלו יבקשו ממי אביבים לשנות את הכתובת בה ניתנת הזכאות.

לראש העמוד לראש העמוד

אני זכאי לקבלת ההטבה בעיר רמת גן בכתובת שאיני מתגורר בה יותר ולכן ברצוני לקבל זכאותי בתל אביב, בה אני מתגורר בפועל. מה עלי לעשות?

זכאי להטבה, המופיע ברשומות כמקבל ההטבה בעיר אחרת, יכול לקבל את ההטבה בתל אביב יפו ובתנאי שבכתובת זו הוא מקבל את הכמות המוכרת בתעריף הנמוך. על המבקש לפנות למי אביבים ולבקש לקבל את זכאותו. מי אביבים תבקש את אישורו של ספק המים בעיר בה הופיע המבקש כזכאי, על מנת לגרוע אותו מרישומיו. רק לאחר מכן תתאפשר העברת ההטבה.

לראש העמוד לראש העמוד

אני זכאי שמתגורר במוסד. כיצד אוכל לקבל את ההטבה?

ההטבה תינתן למוסד בשם הזכאי, רק אם המוסד מקבל כמות מוכרת בשמו, כלומר המוסד מוגדר ככתובת מגורי הקבע של הזכאי.
אם המוסד אינו מקבל כמות מוכרת, לא תוענק למוסד ההטבה בשמו ולא תתאפשר העברתה. ההטבה תינתן בכתובת המגורים בה הזכאי מעודכן ברישומי הספק. 

לראש העמוד לראש העמוד

אני זכאי להטבה וקיבלתי את חשבון המים, כיצד אני יכול לראות את ההטבה בחשבוני?

ההטבה ניתנת על צריכה בפועל מעבר לסך הכמות המוכרת של המשפחה (מחושבת לפי סך הנפשות הרשומות במשפחה במכפלת 7 מ"ק לחודשיים). ההטבה ניתנת מיום תחולת ההטבה ובאופן יחסי לסך ימי החיוב התקופתי. בחשבון עצמו תופיע שורה נפרדת אשר תבהיר כמה מים ניתנו במחיר המופחת ובמסגרת ההטבה.  

לראש העמוד לראש העמוד

מדוע לא מפרסמים לציבור את כל רשימת הזכאים?

המידע ברשימה זו הינו רגיש וכפוף לחוק הגנת הפרטיות, לכן המידע אינו חשוף לציבור אלא לגורמים מורשים בלבד.  
לראש העמוד לראש העמוד

האם אני יכול לקבל כמות מוכרת "רגילה" בכתובת אחת ואת ההטבה בכתובת אחרת?

ההטבה ניתנת במקום המגורים בו הנך (הזכאי) מדווח ורשום. מטרת ההטבה לאפשר לך לצרוך כמות מים נוספת בתעריף יותר נמוך בשל צרכייך המיוחדים. לכן, אין אפשרות להפריד בין כתובת קבלת ההטבה לכתובת קבלת הכמות המוכרת "הרגילה" שלך.  

לראש העמוד לראש העמוד
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד