פניות ציבור

הטבות לאוכלוסיות מיוחדות

שאלות ותשובות: הטבות לאוכלוסיות מיוחדות

אני אדם בעל נכות ונאמר לי שאני זכאי להטבה בתעריף המים. כיצד נקבעת הזכאות להטבה?

על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת נקבעו קבוצות האוכלוסיות הזכאיות לקבלת ההטבה :  

  • מקבלי קצבת זקנה לפי הוראת סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי. 
  • מקבלי גמלת סיעוד בשווי 150% לפחות לפי חוק ביטוח לאומי. 
  • מקבלי גמלת שירותים מיוחדים לפי חוק ביטוח לאומי. 
  • מקבלי קצבת ניידות לפי חוק ביטוח לאומי. 
  • מקבלי גמלת ילד נכה לפי חוק ביטוח לאומי . 
  • מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 70% לפחות לפי חוק ביטוח לאומי.  

 

רשימת הזכאים הינה רשימה סגורה אשר הועברה על ידי המוסד לביטוח לאומי לרשות המים.

ניתן לעיין בהחלטת ועדת הכספים באתר האינטרנט של רשות המים

 

לראש העמוד לראש העמוד

מה משמעות ההטבה? מה בדיוק אני מקבל?

משמעות ההטבה היא תוספת של 3.5 מ"ק לזכאי לחודש בתעריף הנמוך. כלומר: כל אזרח זכאי לקבל 3.5 מ"ק לחודש בתעריף המים הנמוך. ההטבה מאפשרת לך לקבל 7 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך.  

באפשרותך לפנות לספק המים המקומי או לסניף המוסד לביטוח לאומי ולברר האם הנך נכלל ברשימת הזכאים

באפשרותך לפנות למוקד השירות של מי אביבים או לסניף המוסד לביטוח לאומי ולברר האם הנך נכלל ברשימת הזכאים.

לראש העמוד לראש העמוד

אני נכה צה"ל אולם אינני מופיע ברשימת הזכאים, מדוע?

קבוצות הזכאים נקבעה על ידי ועדת הכספים של כנסת ישראל ובהתאם לנתונים אשר הועברו ע"י המוסד לביטוח לאומי.  

לראש העמוד לראש העמוד

אני עומד בקריטריונים לקבלת ההטבה, אולם אינני מופיע ברשימה. מה עליי לעשות?

רשימת הזכאים מתקבלת מהביטוח הלאומי. אנא פנה לסניף הביטוח הלאומי במקום מגוריך לבירורים ובקש להיכלל ברשימת הזכאים. במידה ותימצא כזכאי, ההטבה תינתן באופן רטרואקטיבי ממועד הזכאות שייקבע.  

לראש העמוד לראש העמוד

אני נכה שלא נכלל ברשימת הזכאים, אבל ביטוח לאומי הבטיחו לי שאכלל בעתיד ברשימת הזכאים. מתי אקבל את ההטבה?

רשימת הזכאות מתעדכנת אחת לחודשיים בערך. בעת העדכון תוכל לברר אם הנך נכלל ברשימה. לאחר מכן תקבל את ההטבה רטרואקטיבית מיום קביעת זכאותך.  
לראש העמוד לראש העמוד

אני זכאי הרשום בקובץ הזכאים ורשום בעיר בכתובת מסוימת, אולם ברצוני לקבל את ההטבה בכתובת אחרת באותה עיר. האם זה אפשרי?

זכאי יכול לבחור היכן לקבל ההטבה ובלבד שהוא או מיופה כוח שלו ימלא ויחתום על טופס בקשת העברת זכאות בכתב.  

לראש העמוד לראש העמוד

אני זכאי לקבלת ההטבה בעיר רמת גן בכתובת שאיני מתגורר בה יותר ולכן ברצוני לקבל זכאותי בתל אביב, בה אני מתגורר בפועל. מה עלי לעשות?

לשם כך עליך לפנות ל"מי אביבים" ולבקש לקבל את זכאותך. לאחר שתמלא ותחתום על טופס "העברת זכאות", אנו נבקש את אישורו של ספק המים בעיר בה התגוררת על מנת לגרוע אותך מרישומיו. רק לאחר מכן תתאפשר העברת ההטבה. הרציונל הוא, כמובן, קבלת ההטבה בכתובת אחת בלבד.  

לראש העמוד לראש העמוד

אני זכאי שמתגורר במוסד. כיצד אוכל לקבל את ההטבה?

במידה והמוסד מקבל כמות מוכרת בשמך, כלומר המוסד מדווח ככתובת מגורי הקבע שלך, אז המוסד יכול לקבל גם את ההטבה בשמך ובלבד שתמלא ותחתום על טופס "העברת זכאות".  

במקרה והמוסד אינו מקבל כמות מוכרת, כלומר אינו מוגדר ככתובת מגורי הקבע שלך, אז לא תוענק למוסד ההטבה בשמך ולא תתאפשר העברתה. ההטבה תינתן בכתובת המגורים בה הנך מעודכן ברישומי הספק.  

לראש העמוד לראש העמוד

אני זכאי להטבה וקיבלתי את חשבון המים, כיצד אני יכול לראות את ההטבה בחשבוני?

ההטבה ניתנת על צריכה בפועל מעבר לסך הכמות המוכרת של המשפחה (מחושבת לפי סך הנפשות הרשומות במשפחה במכפלת 7 מ"ק לחודשיים). ההטבה ניתנת מיום תחולת ההטבה ובאופן יחסי לסך ימי החיוב התקופתי. בחשבון עצמו תופיע שורה נפרדת אשר תבהיר כמה מים ניתנו במחיר המופחת ובמסגרת ההטבה.  

לראש העמוד לראש העמוד

מדוע לא מפרסמים לציבור את כל רשימת הזכאים?

המידע ברשימה זו הינו רגיש וכפוף לחוק הגנת הפרטיות, לכן המידע אינו חשוף לציבור אלא לגורמים מורשים בלבד.  
לראש העמוד לראש העמוד

האם אני יכול לקבל כמות מוכרת "רגילה" בכתובת אחת ואת ההטבה בכתובת אחרת?

ההטבה ניתנת במקום המגורים בו הנך (הזכאי) מדווח ורשום. מטרת ההטבה לאפשר לך לצרוך כמות מים נוספת בתעריף יותר נמוך בשל צרכייך המיוחדים. לכן, אין אפשרות להפריד בין כתובת קבלת ההטבה לכתובת קבלת הכמות המוכרת "הרגילה" שלך.  

לראש העמוד לראש העמוד
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד