פניות ציבור

הזמנת מד מים

בהתאם לחוק המים תשט"ו – 1955 קיימת חובת התקנת מד מים משויך (דירתי) בכל דירה ודירה.

מד מים משויך משקף במדויק את צריכת המים בנכס ומאפשר לנו לבצע חיוב בהתאם לצריכה בפועל. (ביחידות ללא מד מים משויך מינימום החיוב החודשי נקבע לפי הערכת צריכה של 15 מ"ק לחודש)

התקנת מד המים תיעשה בידי החברה וכרוכה בתשלום אגרת מד מים. התעריף עשוי להשתנות מעת לעת כפי שיקבע על ידי רשות המים ובהתאם למועד התקנת המד בפועל.


לאור חשיבות הנושא להלן הנחיות שיסייעו לך בהסדרת כל הפעילויות הנדרשות לצורך הזמנת/התקנת מד מים משויך.


איך מבצעים?

1. הגשת בקשה - יש למלא בקשה להתקנה ולהפרדת מד מים, לאשרה בחתימה ולהעבירה אלינו.

כיצד מתבצע החיוב בעבור ההתקנה?

אם חשבון המים רשום על שמכם – החיוב יירשם בחשבון המים התקופתי לאחר התקנת המד.

אם אינכם רשומים כצרכנים בחשבון המים - לאחר אישור תקינות פרטי הבקשה, יונפק שובר לתשלום אותו ניתן לשלם באמצעות אתר האינטרנט שלנו או בבנק הדואר.

2. קבלת ייעוץ והכנת אינסטלציה - בכדי להתקין מד מים משויך, יש להפריד את הצנרת המספקת מים לדירתכם. הפרדת הצנרת תיעשה באמצעות בעל מקצוע פרטי (שרברב) תוך קבלת ייעוץ ובפיקוח של נציג חברת מי אביבים לפני ביצוע העבודה. אנו ניצור עמכם קשר לתיאום ביקור נציג החברה (ביקור זה אינו כרוך בעלות). עליכם לדאוג לכך שהשרברב אשר יבצע את עבודת הפרדת הצנרת מטעמכם, יהיה נוכח במעמד הפגישה לצורך קבלת הייעוץ.

עלינו להדגיש - אין להתחיל בביצוע ההכנה לפני קבלת הנחיות (ייעוץ) של נציג החברה

3. אישור הכנת האינסטלציה והתקנת המד - לאחר הכנת האינסטלציה בהתאם לדרישות שניתנו בפגישת הייעוץ, יש לעדכן אותנו בנושא. נציגנו ייצרו עמכם קשר לתיאום ביקורת שניה, ולאחר אישור כי העבודה נעשתה בהתאם לדרישות יותקן מד המים בנכס.

לתשומת לבכם:

ניתן להתקין מד מים משויך אחד לכל מספר חשבון לקוח.
אם ישנם למעלה מ - 10 דיירים מאותו הבניין המבקשים התקנת מד מים משויך– יש להגיש תכנית אינסטלציה אשר תועבר לאישור מדור רישוי.
עבודת האינסטלציה - ביצוע ועלות ההכנה, הינה באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הלקוח.

 

העברת מד מים  

לעיתים מבקש לקוח להעביר את מד המים המרכזי או המשויך ממקומו, בשל שיפוצים או שינוי ביעוד הנכס. השינוי ברשת הפרטית ייעשה בידי שרברב פרטי ואילו השינוי ברשת העירונית ייעשה על ידי חברת "מי אביבים", על חשבון הלקוח. 

 

החלפת מד מים
כחלק מביצוע עבודות אחזקה שוטפות ושמירה על תקינות מדי המים, מוחלפים מדי המים בעיר. 
 

תהליך החלפת מד מים:

  • לקראת ההחלפה, שולחת חברת "מי אביבים" ללקוח הודעה בנושא החלפה תקופתית של מד המים, ובה בקשה לבדוק את תקינות מערכת המדידה (צנרת, ברזים, הארקה), ולתקנה לפי הצורך.
  • במקרים בהם בעת החלפת מד המים מתגלה הצורך להחליף קטע צינור, ברז או להתקין כבל הארקה, מחויב חשבון הלקוח בהתאם.  
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד