פניות ציבור

דו"ח שנתי

בהתאם לסעיף 81 לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל החברה לתת לצרכנייה), תשע"א – 2011. 

מצ"ב דו"חות שנתיים בדבר פעילות החברה.

 

דוח שנתי לשנת 2017 

דוח שנתי לשנת 2016 

דוח שנתי לשנת 2015

פניות שהתקבלו במוקד תקלות בשנת 2015

דוח שנתי לשנת 2014

דוח שנתי לשנת 2013  

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד