פניות ציבור

דו"ח שנתי

בהתאם לסעיף 81 לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל החברה לתת לצרכנייה), תשע"א – 2011. 

מצ"ב דו"חות שנתיים בדבר פעילות החברה.

 

דוח שנתי לשנת 2015

 

דוח שנתי לשנת 2014

 

דוח שנתי לשנת 2013  

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
Loading nanoRep customer support software