פניות ציבור

דו"ח שנתי

בהתאם לסעיף 81 לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל החברה לתת לצרכנייה), תשע"א – 2011. 

מצ"ב דו"חות שנתיים בדבר פעילות החברה.

 

דוח שנתי לשנת 2016

 

דוח שנתי לשנת 2015

 פניות שהתקבלו במוקד תקלות בשנת 2015

 

דוח שנתי לשנת 2014

 דוח שנתי לשנת 2013  

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
Loading nanoRep customer support software