פניות ציבור

שאלות ותשובות- תשלומים

על איזה בסיס מתבצע החיוב עבור לקוח ביחידה המוגדרת לשימוש מגורים?


כל לקוח ביחידת מגורים זכאי לכמות של 7 מ"ק לחודשיים (61 יום) בתעריף נמוך, בעד כל נפש שמתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שדווח על כך ל"מי אביבים". אם לא דווח - ברירת המחדל תהיה 2 נפשות.
תקופת קריאה ממוצעת נעשית בטווח של חודשיים (61 יום), אולם לעתים קריאת מד המים מתבצעת בפרק זמן הקטן/גדול מחודשיים, על כן כמות המים הניתנת בתעריף המוזל מחושבת באופן בהתאם.

דירת המגורים שלי בשיפוצים כעת. כיצד יחשוב חשבון המים שלי? האם ישנו תעריף שונה עבור מים הנצרכים לבנייה ולשיפוץ ולא לצריכה ביתית?

גם אם הנכס נמצא בשיפוץ, ימשיך הלקוח לשלם את צריכת המים בתעריפים שקבעה רשות המים.

 

האם ניתן לקבל תעריף מים מוזל בעבור גינה מושקית?

על פי כללי רשות המים לא ניתן לקבל תעריף מים מוזל בגין גינה מושקית.

 

אם צריכת המים שלי נמוכה מ-3 מ"ק, האם אני אשלם פחות?

לא. בהתאם לתקנות, כל צרכן חייב בתשלום אגרת מינימום בגין 3 מ"ק מים לתקופה וזאת גם אם לא צרך מים כלל ו/או הצריכה שלו קטנה יותר.


האם קיימת הקצבה בתעריף נמוך ללקוחות עם צרכים מיוחדים?


כן, על פי כללי רשות המים יש זכאות להקצבה בתעריף נמוך ללקוחות עם צרכים מיוחדים- אוכלוסייה מיוחדת.

 

אם איני רשום כ"מחזיק" ביחידת הדיור, האם אוכל להצהיר על מספר הנפשות?

מי שמתגורר דרך קבע ביחידת הדיור רשאי להצהיר על מספר הנפשות. הצהרה יכולה להתקבל ממתגורר ביחידת הדיור גם אם אינו רשום כמחזיק ובתנאי שעומד בשאר הקריטריונים להצהרת נפשות.

 

אני עובר דירה, מה עליי לשעות על מנת שאחויב רק בגין המים שצרכתי עד ליום האחרון לשהותי בנכס?
באפשרותך לעדכן את קריאת המעמד בעת חילופי המחזיקים בנכס באמצעות הטופס זה
במידה ולא יבוצע עדכון קריאת מעמד מד המים בעת חילופי מחזיקים תחושב צריכת המים באופן יחסי עפ"י מספר הימים בהם שהית בנכס.

 

בתוך כמה זמן צריך להתבצע התשלום מרגע קבלת החיוב?


את חשבונית העסקה יש לשלם 30 ימים לאחר יום הפקת החשבונית. מועד זה מצוין על גבי החשבונית. כל יום פיגור מתום המועד האחרון לתשלום, נושא ריבית פיגורים יומית אשר נקבעת על ידי החשב הכללי.

 

מה קורה במידה ולא הספקתי לשלם את החשבונית בתוך 30 יום?

במידה ולא שילם הצרכן את חשבון המים במועד הנקוב, נשלחת אליו דרישת אכיפה לתשלום החוב. דרישה ראשונה נשלחת בדואר רגיל (הוצאות אכיפה בסך 15 ₪) ודרישה שניה נשלחת בדואר רשום (הוצאות אכיפה  בסך 22 ₪).
הדרישות נשלחות לכתובת הנכס, לכתובת למשלוח דואר (במידה והיא שונה מכתובת הנכס) ולכתובת הרשומה במשרד הפנים. את דרישות האכיפה יש לשלם באופן מידי. במידה והדרישות לא שולמו תחל החברה בהליכי עיקולי צד ג' והוצאה לפועל.

 

בוצעו כנגדי הליכה אכיפה (עיקול) עקב אי תשלום חוב. האם הם יבוטלו כשאשלם את החוב?


כן. לאחר תשלום החוב במלואו- מוסר העיקול באופן אוטומטי ומועברת הודעה לבנק הלקוח, עם זאת, הוצאות האכיפה- לא יבוטלו.

 

נשלח אליי שובר תשלום בנוסף לחשבונית הרגילה. מדוע?


שובר תשלום נשלח ללקוחות בהמשך לחשבונית עסקה שכבר נשלחה אליהם, לרוב במקרים של תיקון חיוב או בעקבות בקשת הצרכן לשלם רק חלק מהחוב. התאריך לתשלום השובר זהה לתאריך חשבונית העסקה בגינה הוא הופק.

 

נשלחה אליי דרישת תשלום בגין ביטול תקבול. מה זה אומר?


דרישת תשלום מסוג זה נשלחת בעקבות תשלום הלקוח באמצעי תשלום שלא אושר, למשל צ'ק שחזר או כרטיס אשראי שנדחה.

 

אני מתגורר בבניין קומות, האם כדאי לי לבצע "הפרדת מדידה" משאר הדיירים?


בהחלט. אנו ממליצים להינתק מהמערכת המשותפת וממד המים המשותף ולבצע הפרדת מדידה.
רק באמצעות הפרדת מדידה יהיה אפשר לחייב את הצרכן בעבור צריכת המים בפועל.
כל השלבים לביצוע הפרדת מדידה מפורטים כאן באתר או ע"י נציג שירות טלפוני ופרונטאלי.

 

אני חושב שחשבון המים שלי מוגזם, מה אני יכול לעשות כדי לערער על כך?

 

צרכן רשאי לבקש מהחברה שתעשה בירור על חיוב צריכת המים בתקופת חיוב כלשהי, לא יאוחר מ-30 יום מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי. את הבקשה יש להגיש בטופס בקשה. בירור חשבון המים אינו יכול לשמש עילה לאי פירעון חשבון המים במועד שנקבע. הטיפול בבירור על חשבון המים נעשה עפ"י ההנחיות הקבועות בכללי תאגידי מים וביוב. 
 

בהתאם לסעיף 34 לכללים צרכן שהגיש בקשה לעריכת בירור רשאי לשלם תשלום חלקי בגין הצריכה עליה ביקש לערוך את הבירור. תשלום זה  יחושב על פי הערכת הצריכה לתקופה זו.

 

עפ"י סעיף 108 לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א 2011, רשאי כל צרכן להפנות את פנייתו לרשות המים, בתנאי שפנה תחילה לחברה.

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
Loading nanoRep customer support software