פניות ציבור

תעריפים

תעריפי המים נקבעים על-ידי הרשות הממשלתית למים וביוב (רשות המים) והם זהים ואחידים בכל תאגידי המים בישראל.

 

עפ"י כללי תאגידי מים וביוב התש"ע - 2009, צריכה ביתית כוללת שני תעריפים בלבד:
תעריף מוזל (תעריף 1) ותעריף גבוה (תעריף 2):

  • התעריף המוזל מתייחס לכמות של עד 7 מ"ק הראשונים לחודשיים כאשר הוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות ביחידת הדיור. בכל נכס, גם אם מתגורר בו אדם אחד בלבד, החישוב הינו עפ"י ברירת מחדל של 2 נפשות.
  • התעריף הגבוה מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה ביחידת הדיור בתקופת החשבון.

 

עסקים יחויבו בתעריף גבוה לכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.

החל מ- 1.1.2015 הופסקו ההקצבות לתעשייה ולבתי מלון והתעריף למוסדות אלו הינו התעריף הגבוה.
כמו כן, צרכן גדול שצריכתו השנתית היא מעל – 15,000 מ"ק יהיה זכאי לתעריף מופחת של 90 אגורות למ"ק בעד כל מ"ק מים שמעבר ל- 15,000 מ"ק

 

להלן טבלת תעריפים מעודכנת לצריכה ביתית, עסקים, תעשייה, חקלאות וגינון ציבורי נכון ליום 1.6.17 (לפני מע"מ).

 

 

צריכה ביתית

 

תקופת חיוב - חודשיים מחיר למ"ק בש"ח
עד 7 מ"ק לנפש 5.595
מעל 7 מ"ק לנפש 10.536

 

 

תעריפים אחרים

יעוד / סוג התעריף לחודשיים מחיר למ"ק בש"ח
נכסים אחרים, עסקים/בתי מלון 10.536
מים לגינון עירוני 5.869
נכסים עירוניים 8.533

 

  

יעוד / סוג התעריף לחודשיים מחיר למ"ק בש"ח
צריכה מעל 15,000 מ"ק בשנה דרך מד מים בודד (בכפוף לתנאים בחוק) 9.636
צריכה מעל 250,000 מ"ק 9.386

 

 

חקלאות

 

תקופת חיוב
חודשיים (60.83 יום)
מחיר 1 למ"ק בש"ח חריגה עד 30% חריגה מעל 30%
חקלאות

2.264

2.462

5.669

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
Loading nanoRep customer support software