פניות ציבור

תעריפים

תעריפי המים נקבעים על-ידי הרשות הממשלתית למים וביוב (רשות המים) והם זהים ואחידים בכל תאגידי המים בישראל.

 

עפ"י כללי תאגידי מים וביוב התש"ע - 2009, צריכה ביתית כוללת שני תעריפים בלבד:
תעריף מוזל (תעריף 1) ותעריף גבוה (תעריף 2):

  • התעריף המוזל מתייחס לכמות של עד 7 מ"ק הראשונים לחודשיים כאשר הוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות ביחידת הדיור. בכל נכס, גם אם מתגורר בו אדם אחד בלבד, החישוב הינו עפ"י ברירת מחדל של 2 נפשות.
  • התעריף הגבוה מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה ביחידת הדיור בתקופת החשבון.

 

עסקים יחויבו בתעריף גבוה לכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.

החל מ- 1.1.2015 הופסקו ההקצבות לתעשייה ולבתי מלון והתעריף למוסדות אלו הינו התעריף הגבוה.
כמו כן, צרכן גדול שצריכתו השנתית היא מעל – 15,000 מ"ק יהיה זכאי לתעריף מופחת של 90 אגורות למ"ק בעד כל מ"ק מים שמעבר ל- 15,000 מ"ק

 

להלן טבלת תעריפים מעודכנת לצריכה ביתית, עסקים, תעשייה, חקלאות וגינון ציבורי נכון ליום 1.7.16 (לפני מע"מ).

 

 

צריכה ביתית

 

תקופת חיוב - חודשיים מחיר למ"ק בש"ח
עד 7 מ"ק לנפש 6.546
מעל 7 מ"ק לנפש 10.536

 

 

תעריפים אחרים

יעוד / סוג התעריף לחודשיים מחיר למ"ק בש"ח
נכסים אחרים 10.536
מים לגינון עירוני 5.869
נכסים עירוניים 8.533

 

 

תעשייה ובתי מלון

 

יעוד / סוג התעריף לחודשיים מחיר למ"ק בש"ח
תעשייה ובתי מלון 10.536
צריכה מעל 15,000 מ"ק בשנה דרך מד מים בודד (בכפוף לתנאים בחוק) 9.636

 

 

חקלאות

 

תקופת חיוב
חודשיים (61 יום)
מחיר 1 למ"ק בש"ח חריגה עד 30% חריגה מעל 30%
חקלאות

2.781

3.031

5.834

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
Loading nanoRep customer support software