פניות ציבור

תעריפים

תעריפי המים במדינת ישראל נקבעים על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב (רשות המים) והם אחידים בכל רחבי הארץ.

על פי כללי תאגידי מים וביוב התש"ע - 2009, צריכה ביתית כוללת שני תעריפים:
תעריף מוזל (תעריף 1): מתייחס לכמות של עד 7 מ"ק הראשונים לתקופת חשבון  כאשר הוא מוכפל במספר הדיירים המוכרים ביחידת הדיור. ברירת המחדל היא של 2 דיירים, גם במקרה ומתגורר בנכס אדם אחד.
•תעריף גבוה (תעריף 2): מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה ביחידת הדיור בתקופת החשבון.


אורך תקופת חשבון הינו 60.83 יום, לתקופת חשבון שמספר הימים בה שונה מ- 60.83, כמות המים שתחויב בתעריף נמוך תשתנה באופן יחסי.

 

עסקים יחויבו בתעריף גבוה לכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.

החל מ- 1.1.2015 הופסקו ההקצבות לתעשייה ולבתי מלון והתעריף למוסדות אלו הינו התעריף הגבוה.
כמו כן, צרכן גדול שצריכתו השנתית היא מעל – 15,000 מ"ק יהיה זכאי לתעריף מופחת של 90 אגורות למ"ק בעד כל מ"ק מים שמעבר ל- 15,000 מ"ק

 

להלן טבלת תעריפים מעודכנת לצריכה ביתית, עסקים, תעשייה, חקלאות וגינון ציבורי נכון ליולי 2019 (לפני מע"מ).

 

 

צריכה ביתית

 

תקופת חיוב - חודשיים מחיר למ"ק בש"ח
עד 7 מ"ק לנפש 6.05
מעל 7 מ"ק לנפש 11.242

 

 

תעריפים אחרים

יעוד / סוג התעריף לחודשיים מחיר למ"ק בש"ח
נכסים אחרים, עסקים/בתי מלון 11.242
מים לגינון עירוני 6.262
נכסים עירוניים 9.137

 

  

יעוד / סוג התעריף לחודשיים מחיר למ"ק בש"ח
צריכה מעל 15,000 מ"ק בשנה דרך מד מים בודד (בכפוף לתנאים בחוק) 10.342
צריכה מעל 250,000 מ"ק 10.092

 

 

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד