פניות ציבור

חשבונות ותשלומים

אפשרויות תשלום

 

לנוחות הצרכנים, מציעה חברת מי אביבים מגוון אפשרויות לתשלום חשבון המים. להלן האפשרויות הקיימות:

  • הוראת קבע בנקאית
    באתר האינטרנט Paybill, באמצעות כרטיס אשראי.
  • במוקד טלפוני על ידי מענה אנושי או מענה קולי, באמצעות כרטיס אשראי, במספרים 1-222-3202 או 3202*.
  • בבנק הדואר בכל אמצעי התשלום למיניהם: מזומן, אשראי או צ'קים.
  • במרכז קבלת קהל, שנמצא ברחוב שאול המלך 37 קומה 1-.
    התשלום יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי או בצ'קים.
    ניתן לזמן תור בטלפון *3202
 

הליכי גבייה ואכיפה מנהלית

1. חשבונית עסקה: את חשבונית העסקה יש לשלם בתוך 30 יום ממועד הפקתה. מועד זה מצוין על גבי החשבונית. כל יום פיגור מתום המועד האחרון לתשלום, נושא ריבית יומית אשר נקבעת על ידי החשב הכללי.

2. א. דרישת אכיפה ראשונה: במידה ולא שילם הלקוח את חשבון המים במועד הנקוב, תשלח אליו בתוך 15 יום דרישת אכיפה לתשלום החוב. הדרישה נשלחת בדואר לכתובת הנכס, לכתובת למשלוח דואר ולכתובת הרשומה במשרד הפנים. הדרישה תכלול את החיוב בגין החוב שלא שולם, ריביות והוצאות אכיפה. את דרישת האכיפה יש לשלם באופן מיידי.
ב. במידה ולא שולמה הדרישה הראשונה, תופק דרישה מידית, אשר תכלול את החוב שבדרישה הראשונה וכן ריביות והוצאות אכיפה מיום הדרישה הראשונה ועד להפקת הדרישה המידית. במידה ולא שולמה הדרישה המידית רשאית החברה להטיל עיקולי צד ג' בהתאם לפקודת מיסים גבייה.


3. הסרת עיקול: במקרים שבוצעו הליכי אכיפה (עיקול) רק לאחר תשלום החוב במלואו- מוסר העיקול באופן אוטומטי ומועברת הודעה לבנק הלקוח.

* דרישת תשלום בגין ביטול תקבול: דרישת תשלום זו נשלחת בעקבות תשלום הלקוח באמצעי תשלום שלא אושר, למשל צ'ק שחזר או כרטיס אשראי שנדחה. מועד התשלום מצוין על גבי הדרישה.

 

 
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד