פניות ציבור

מכרז פומבי רגיל מס' 110/19 להצבת פקחי תנועה בעבודות של החברה וקבלת שירות של פריסת הסדרי תנועה

חברת מי אביבים 2010 בע"מ מודיעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות עבור מכרז פומבי רגיל מס' 110/19
להצבת פקחי תנועה בעבודות של החברה וקבלת שירות של פריסת הסדרי תנועה (אופציונאלי):

 

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום ד' ה- 22.5.2019 עד השעה 12:00

   

תם המועד להגשת שאלות הבהרה.  מענה לשאלות ההבהרה ועדכון מסמכי המכרז מצורפים בקבצים מטה.

את ההצעה יש להגיש בימים א'-ה' בין השעות 07:00-15:00 (עד ליום ד', ה-22.5.2019 עד השעה 12:00)
לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי חברת מי אביבים 2010 בע"מ, שד' שאול המלך 37, תל אביב, בניין אמות אירופה, קומת כניסה, עד השעה 15:00

לפרטים נוספים: מחלקת רכש והתקשרויות בטלפון: 03-7736118 או בדוא"ל: yaelg@mei-avivim.co.il.

 

  מסמכי מכרז מעודכנים - מפקחי תנועה
  פרוטוקול כנס מציעים
  מענה לשאלות הבהרה - מכרז מפקחי תנועה
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד