פניות ציבור

מכרז פומבי רגיל מס' 528-19 לביצוע עבודות הדברה בתשתיות הביוב ברחבי העיר תל אביב יפו

חברת מי אביבים 2010 בע"מ מבקשת לקבל הצעות עבור מכרז פומבי רגיל מס' 528-19 לביצוע עבודות הדברה בתשתיות הביוב ברחבי העיר תל אביב יפו

המועד אחרון להגשת הצעות: ביום ה' 22/08/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: ביום ד', 14/08/2019 בשעה 12:00.
כנס מציעים יתקיים ביום ד' 07/08/2019 בשעה 11:00

מסמכי המכרז מצורפים מטה.
את ההצעה יש להגיש בימים א' עד ה' בין השעות 07:30-15:00 עד ליום ה' ה- 22/08/2019 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי חברת מי אביבים 2010 בע"מ, שד' שאול המלך 37 תל אביב, בניין אמות אירופה, קומת כניסה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת רכש והתקשרויות בטלפון 03-7736117 או באימייל cohen_ad@mei-avivim.co.il

  שאלות הבהרה מס' 1
  מסמכי המכרז
  פרוטוקול כנס מציעים במכרז פומבי רגיל מס' 528/19 לביצוע עבודות הדברה בשוחות הביוב ברחבי העיר תל אביב-יפו.
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד