פניות ציבור

מה חדש?

עצור
דו"ח שנתי לשנת 2018
אנו מתכבדים להציג בפניכם את סיכום שנת 2018 ואת דו"ח איכות המים השנתי
אזהרה מפני התחזות
לאחרונה קיימת תופעה של התחזות לעובדי מי אביבים אשר יוצרים קשר עם תושבים על מנת לתקן נזילות בשטח פרטי וגובים בגין כך תשלום. לתשומת ליבכם, עובדי אביבים אינם רשאים לבצע עבודות בשטח פרטי, לא כל שכן לגבות תשלום על ביצוע עבודות. כמו כן, את עובדי מי אביבים או מי מטעמם ניתן לזהות באמצעות כרטיס עובד ומדי חברה.
מכסה ביוב במתנה?
תראו איך פוסט אחד בפייסבוק שלנו הפך לפרוייקט הגשמת חלום
איך מודדים חשבון מים?
איך מודדים חשבון מים? מה מסתתר מאחורי הדפים והניירות של חשבון המים שלנו, איך מבצעים בדיקה מדויקת של מדי המים אחת לחודשים, כיצד מחשבים את הנזילה, מה זה מונה שמזיע ולמי פונים כשיש תקלה?
לפי תוצאות הבדיקות בעיר - לא נמצאו חריגות בריכוז עופרת במים
מי אביבים מבצעת באופן שגרתי בדיקות במי הרשת ברחבי העיר, הנבדקות במעבדת משרד הבריאות. על פי תוצאות הבדיקות לא נמצאו חריגות בריכוז העופרת במים המסופקים
שעות פעילות מוקד טלפוני
לנוחיותכם המוקד הטלפוני שלנו פתוח גם ביום שישי מ 8:00 – 12:00
  • מי אביבים
  • מי אביבים 2
  • מי אביבים 3

תתחדשו

שימו לב
החל מ- 2/12/2018 מלבד עדכון העירייה על כתובתכם החדשה יש להודיע בנפרד למי אביבים על חילופי צרכנים בנכסמהו תהליך חילופי צרכנים בנכס?

חברת מי אביבים אחראית  על רישום צרכנים, בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות), תשע"א-2011.
תהליך חילופי צרכנים משמעו שינוי שם הצרכן בחשבון המים לצורך חיובו בתשלום המים וניתן לבצעו באמצעות מילוי טופס מקוון.
הצרכן הרשום  חייב בתשלום מים למי אביבים מיום כניסתו לנכס בהתאם לקריאת מד המים נכון ליום זה וזאת  ככל שנמסרה למי אביבים קריאת מד המים במועד החלפת הצרכנים.

מתי יש להודיע למי אביבים על שינוי הצרכן הרשום בנכס?


בעת יציאה מהנכס או כניסה לנכס - יש לדווח למי אביבים בכתב במועד היציאה או הכניסה לנכס.
לתשומת לבך, אי מסירת הודעה על יציאה מהנכס תגרור המשך חיוב בעבור צריכת המים בנכס.

אילו מסמכים דרושים לביצוע החלפת צרכנים?

יש לבדוק לפי המקרה מהם המסמכים שנדרש להגיש


החלפת בעלות בנכס (קנייה/מכירת נכס)
• 
טופס בקשה להחלפת צרכנים 
• צילום עמוד ראשון של הסכם מכר
• צילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של הבעלים החדשים של הנכס

יציאת שוכר מנכס
בעת יציאה חד צדדית של שוכר מנכס ובהעדר שוכר חליפי, יירשם הבעלים כצרכן (יש לצרף צילום ת.ז של השוכר היוצא)
•  טופס בקשה להחלפת צרכנים

כניסת שוכר לנכס
•  טופס בקשה להחלפת צרכנים 
• צילום עמוד ראשון של הסכם השכירות
• צילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של הצרכן החדש

רישום בן משפחה כ"מחזיק" בדירת מגורים
"בן משפחה"- הורים, אחים, בן זוג, ילד, נכד
•  טופס בקשה להחלפת צרכנים
• טופס הצהרה על רישום בן משפחה כצרכן 
• צילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של בן המשפחה הנכנס ושל בעל הנכס

יורש
•  טופס בקשה להחלפת צרכנים
• צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה
• צילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של הצרכן החדש
• במקרה של מספר יורשים יש לצרף הצהרה של יורשי נכס על אישור רישום צרכן את אחד היורשים  
 
בעל תפקיד (כונס נכסים, מפרק, מנהל מיוחד וכיוצ"ב)
טופס בקשה להחלפת צרכנים
• צו בית משפט או החלטת ראש הוצאה לפועל על המינוי
• צילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של הצרכן החדש.

חברת ניהול
•  טופס בקשה להחלפת צרכנים
• טופס בקשה של חברת ניהול להירשם כצרכן בנכס 

דגשים ומסמכים נוספים


• בנכס המשמש למגורים יש לצרף הצהרה על מספר הדיירים המתגוררים בקביעות בנכס, לצורך הקצבת מים בתעריף הנמוך ולצרף צילום ספחי תעודות הזהות של כל המתגוררים בקביעות בנכס.

• חיוב על פי קריאת מד המים ייעשה רק אם צוינה קריאת המד בטופס.
לתשומת ליבך, במקרה בו לא  תצוין קריאת מד המים, חיוב צריכת המים יבוצע באופן יחסי לימי השהות בנכס.

• בנכס מושכר בלא מד מים יירשם משכיר הנכס כצרכן בנכס וזאת עד שיוכיח כי ביצע את ההכנות הנדרשות לצורך התקנת מד מים משויך.

• כאשר נחתם הסכם ע"י מיופה כוח או שהמבקש הוא מיופה כוח – יש לצרף  ייפוי כוח ותצלום תעודה מזהה של מייפה הכוח.

• רישום שוכר, שאינו אזרח ישראלי ושאינו בעל דרכון דיפלומטי כצרכן בנכס מותנה בהגעה פיזית של השוכר למרכז קבלת הקהל והצגת תעודה מזהה בצירוף מסמכים. במרכז קבלת הקהל יוסבר לשוכר החדש, שאינו אזרח ישראלי, מהו החיוב בגין שירותי מים וביוב.
לא יתאפשר רישום בשליחת הודעה בכתב בדואר או בפקס או בדואר אלקטרוני.

• כאשר מבקש השינוי הוא תאגיד (חברה/עמותה/שותפות) -  יש לצרף ייפוי כוח של מורשה החתימה וצילום ת.ז של מורשה החתימה

• בנכס המשמש למגורים יש לצרף טופס הצהרה על מספר הדיירים המתגוררים בקביעות בנכס , לצורך הקצבת מים בתעריף הנמוך ולצרף צילום ספחי תעודות הזהות של כל המתגוררים בקביעות בנכס. 

 

כיצד ניתן להודיע על החלפת הצרכנים?
לביצוע החלפת צרכנים אנא הגישו את הטופס והמסמכים הנדרשים כמפורט מעלה באמצעות פניה מקוונת.
אם בחרתם לשלוח את הטופס בדואר אלקטרוני, בפקס או בדואר או אם בחרתם לבצע את הפעולה במרכז קבלת הקהל, נא מלאו הטפסים הבאים והעבירו אותם אלינו בצירוף המסמכים הנדרשים באמצעי הנוח לכם:

1. טופס חילופי צרכנים
2. בנכס המשמש למגורים -  הצהרה על מספר דיירים מוכרים  
3. כאשר הפונה הוא בן משפחה - טופס הצהרה על רישום בן משפחה כצרכן
4. כאשר הפונה הינו יורש - הצהרה של יורשי נכס על אישור רישום צרכן את אחד היורשים 
5. כאשר הפונה הוא חברת ניהול - טופס הצהרה של חברת ניהול לרישומה כצרכן 

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד