דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

הנחיות לחיבורי מים תמ”א 38

מד מים ראשי

בפרויקט תמ”א 38 (שיפוץ ותוספת קומות לבניין קיים), אין צורך בהתקנת מד מים בשטח. חיוב צריכת המים ייעשה על ידי המד הראשי הקיים. באחריות היזם לאפשר גישה למד המים הראשי של הבניין, בכל מהלך הבניה, לצורך קריאתו ותחזוקתו.

פירוק מדי המים המשויכים

מדי המים המשויכים יפורקו על ידי מי אביבים, טרם תחילת העבודה. על היזם להזמין את פירוק המדים באמצעות טופס להחתמת היזם – תמא 38 הכולל את שמות הדיירים ופרטיהם, כפי שמופיעים בטופס. פירוק המדים יהיה על חשבון היזם, בהתאם לתעריפי תאגידי מים וביוב [תש”ע 2009].

חיוב צריכה פרטית / משותפת בזמן הבניה

החיוב בגין הצריכה המשותפת (הפרשי מדידה), בכל זמן הבניה ועד לקבלת טופס 4, יירשם על היזם. לצורך כך על היזם לפנות למי אביבים לפתיחת חשבון נכס. החיוב בגין הצריכה הפרטית יירשם על הדיירים, לפי הערכת צריכה על סמך החיובים של השנה הקודמת, ובהיעדרה, לפי ממוצע של שתי תקופות החיוב האחרונות.

בשל התפרצות וירוס הקורונה ועל מנת להמנע מהתקהלויות, משרדינו סגורים לקבלת קהל.
לפניות ובירורים בנושאי רישוי ניתן לפנות בטלפון – 073-2301310 או בדוא”ל – hiburim@mei-avivim.co.il