דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

הנחיות לחיבורי מים פינוי בינוי

בפרויקט של פינוי בינוי (בניין יחיד או מתחם שלם) הזמנת עבודת חיבורים יכולה להתבצע רק על ידי היזם/ הקבלן, באמצעות טופס בקשה בצירוף היתר הבניה. את הטופס ניתן לשלוח לדוא”ל: hiburim@mei-avivim.co.il או לתאם פגישה במשרדנו 

חשבון צריכה משותפת

מרגע עזיבת הדייר הראשון את הבניין, יועבר החיוב בגין הצריכה המשותפת לחשבון היזם, עד לפינוי מלא של הנכס. כמו כן, עד לפירוק כל המדים המשויכים, על ידי מי אביבים, יחויב הדייר חיוב של צריכה מינימלית של 3 קו”ב עבור צריכה פרטית.

פירוק מדי מים, טרם הריסת הבניין

על היזם לעדכן את מי אביבים לאחר פינוי מלא של הדיירים מהנכס, בכדי לבצע פירוק של מדי המים המשויכים ולצורך התקנת מד מים לבניה עבור הפרויקט.

ניתוק / העתקה של קווי מים, ביוב ותיעול

לפני התחלת עבודות החפירה והדיפון על הקבלן/ היזם לוודא כי כל קווי המים, הביוב והתיעול הקיימים במגרש, נותקו או הועתקו על ידי מי אביבים. את הבקשה לבדיקה בנושא זה יש להגיש באמצעות טופס בקשה לניתוק חיבורי ביוב ותיעול.

זמני עבודה

  • התקנת מד מים לבניה, עם הכנה קיימת, על חיבור מים קיים- 7 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה והסדרת התשלום.
  • התקנת מד לבניה, ללא הכנה קיימת, על חיבור מים זמני: הידרנט, רגל מים שמספקת לנכס קרוב (ללא תיאום הנדסי)- 14 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה והסדרת התשלום.
  • התקנת מד לבניה, על חיבור קבוע (כולל תיאום הנדסי) – 90 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה והסדרת התשלום.

שימו לב! יתכנו שינויים בזמני העבודה עקב אילוצים של תהליך התיאום ההנדסי.

בשל התפרצות וירוס הקורונה ועל מנת להמנע מהתקהלויות, משרדינו סגורים לקבלת קהל.
לפניות ובירורים בנושאי רישוי ניתן לפנות בטלפון – 073-2301310 או בדוא”ל – hiburim@mei-avivim.co.il