דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

בקשה לקבלת תיק מידע

מהו תיק מידע?

תיק מידע הוא השלב הראשון בתהליך הרישוי. תיק המידע מיכל מידע ממוקד אודות העבודה המבוקשת, זכויות הבנייה, השימושים המותרים, הגבלות הבנייה ומידע על התשתיות. בתיק המידע יוצגו גם כל הדרישות, ההנחיות והתנאים להמשך הליך הרישוי, עד שלב תעודת הגמר.

איך מגישים את הבקשה?

הגשת בקשה לתיק מידע מתבצעת על ידי עורך הבקשה בלבד. את הבקשה לקבלת מידע להיתר מגישים דרך אתר מנהל התכנון במשרד האוצר במערכת רישוי זמין. לאחר ההגשה, הבקשה עוברת לטיפולה של עיריית תל-אביב- יפו והיא מעבירה לגורמים רלוונטיים נוספים, וביניהם מי אביבים.

תיק המידע המתקבל על ידי מי אביבים מחולק לשתי קטגוריות:

תוך כמה זמן אקבל את המידע?

מי אביבים תספק את המידע לתיק המידע תוך פרק זמן של 30 ימי עבודה, מרגע קבלת הפניה בעיריית תל-אביב-יפו. המידע יימסר למגיש כחלק מתיק המידע הכולל.

בשל התפרצות וירוס הקורונה ועל מנת להמנע מהתקהלויות, משרדינו סגורים לקבלת קהל.
לפניות ובירורים בנושאי רישוי ניתן לפנות בטלפון – 073-2301310 או בדוא”ל – rishui@Mei-avivim.co.il