דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

בקשה להתקנת מד בנייה

חובת התקנת מד מים לבניה וניתוק קווי ביוב

לאחר קבלת היתר הבניה, ולפני עליה לשטח, נדרש להזמין מד מים לבניה ולדאוג לניתוק קווי הביוב הקיימים בנכס. זוהי אחת הדרישות המופיעות בהיתר הבניה. ניתוק קווי הביוב הכרחי למניעת הזרמת בטון ומניעת פגיעה בתשתיות של מי אביבים. את הבקשה לבדיקה בנושא זה יש להגיש באמצעות טופס בקשה לניתוק חיבורי ביוב ותיעול.

הפירוק, ההתקנה והחיבור מבוצעים על ידי חברת מי אביבים בלבד.

מדי מים לקריאה מרחוק

מדי המים המיועדים לבנייה הנם בעלי מיגון מיוחד ומאפשרים קריאה מרחוק, דבר הכרחי במקרים בהם אין גישה לאתר הבניה או שהגישה מסוכנת.
שימו לב! התקנת מד מים לבנייה מזכה בתעריפי המים זולים יותר המיועדים לבנייה.

טיפול בחיבורי המים והביוב

בעת הזמנת מד מים לבניה, מי אביבים מטפלת בחיבורי המים, הביוב והתיעול (הקבועים), שאושרו בשלב היתר הבניה, ומתקינה אותם בשטח. על היזם/ קבלן בצירוף היתר הבניה להזמין את עבודת החיבורים באמצעות טפסים:

את הטופס ניתן לשלוח לדוא”ל: hiburim@mei-avivim.co.il או לתאם פגישה במשרדנו במערכת לזימון תורים 

זמני עבודה

  • התקנת מד מים לבניה, עם הכנה קיימת, על חיבור מים קיים- 7 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה והסדרת התשלום.
  • התקנת מד לבניה, ללא הכנה קיימת, על חיבור מים זמני: הידרנט, רגל מים שמספקת לנכס קרוב (ללא תיאום הנדסי)- 14 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה והסדרת התשלום.
  • התקנת מד לבניה, על חיבור קבוע (כולל תיאום הנדסי)- 90 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה והסדרת התשלום.

שימו לב! יתכנו שינויים בזמני העבודה עקב אילוצים של תהליך התיאום ההנדסי.

בשל התפרצות וירוס הקורונה ועל מנת להמנע מהתקהלויות, משרדינו סגורים לקבלת קהל.
לפניות ובירורים בנושאי רישוי ניתן לפנות בטלפון – 073-2301310 או בדוא”ל – hiburim@mei-avivim.co.il