דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

בקשה להיתר בנייה

מהו היתר בניה?

היתר בנייה הוא רישיון הבניה ורק לאחר קבלתו ניתן לבצע עבודת בניה, הריסה או שינוי בשימושים במקרקעין. האישור ניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה. היתר הבנייה כולל מסמך עיקרי ובו תיאור מילולי כללי של הבקשה שאושרה.

איך מגישים את הבקשה?

הגשת בקשה להיתר בניה מתבצעת על ידי עורך הבקשה בלבד. את הבקשה להיתר מגישים באמצעות מערכת הרישוי הזמין בעיריית תל אביב. על הבקשה לכלול נספח סניטרי ובו תוכנית התשתיות כפי שאושרה בשלב תנאי הסף וכן תוכנית סניטרית מפורטת.

שימו לב!
בנוסף להגשה במערכת המקוונת, על מגיש הבקשה להעביר תוכנית סניטרית מודפסת למשרדי מי אביבים למחלקת רישוי. התוכנית תיבדק רק כאשר סטטוס הבקשה יעודכן ל”בדיקת דרישות לאחר ועדה”.
יש להגיש צילום של חיבור הביוב והתיעול של הבניין באמצעות רובוט, לאחר ההתחברות למערכת הביוב והתיעול עירונית לצורך הוכחה על תקינות החיבורים כתנאי לקבלת טופס 4, יחד עם המסמכים הנדרשים בדף ההנחיות של מי אביבים.

מה בודקים?

על מי אביבים לבדוק ולאשר את התוכנית הסניטרית. במסגרת הבדיקה נבדקים:
התאמה לתוכנית האדריכלית, כפי שהוגשה בתנאי הסף, עמידה בדרישות חוק התכנון והבניה [תיקון 101 תשע”ד 2014],  עמידה בדרישות מי אביבים ועמידה בהוראות ההל”ת (הוראות למתקני תברואה).

תוך כמה זמן אקבל אישור לבקשה?

מי אביבים מתחייבת לספק מענה תוך 30 ימי עסקים.
אם נדרשים תיקונים, יקבל עורך הבקשה עדכון, דרך מערכת הרישוי זמין בעיריית תל אביב יפו, ועליו יהיה להשלים את התיקונים ולהגיש לבדיקה חוזרת.
מענה לבדיקה החוזרת יתבצע תוך 30 ימי עסקים.

שינויים לאחר קבלת היתר

שינויים בתכנית האינסטלציה המאושרת, לאחר קבלת היתר, מחייבים הגשה חוזרת, לפני תחילת ביצוע העבודות!

שינויים המצריכים הגשת בקשה לשינוי היתר, דרך עיריית תל-אביב-יפו

  • ביטול מאגרים
  • שינוי מיקום מערכת מדידה ראשית
  • שינוי אדריכלי המשפיע על מערכות מים, ביוב וניקוז
  • שינוי בכמות הדירות

שינוי הניתן לאישור מול מי אביבים, ללא פתיחת בקשה לשינוי היתר בעיריית תל-אביב-יפו

  • שינוי מיקום תוואי חיבור מים וביוב מאושר

שימו לב! שינויים שלא ניתן לבצע לאחר קבלת ההיתר

  • שינוי מיקום מפרידי שומן והעברה לשטח הציבורי
  • ביטול שוחת ביקורת ביוב/ ניקוז
  • שינוי מיקום שוחת ביקורת ביוב/ ניקוז והעברה לשטח ציבורי
  • ביטול משאבת ניקוז בחצר האחורי
  • ביטול פיתרון מי קיץ

בשל התפרצות וירוס הקורונה ועל מנת להמנע מהתקהלויות, משרדינו סגורים לקבלת קהל.
לפניות ובירורים בנושאי רישוי ניתן לפנות בטלפון – 073-2301310 או בדוא”ל – rishui@Mei-avivim.co.il